Παλαιότερα είχαμε δει μια παρόμοια φωτογραφία και τότε είχαμε τις αμφιβολίες με το αν πρόκειται για προϊόν μοντάζ. Τελικά βλέποντας αυτό το video συμπεραίνουμε ότι στη Κίνα, μπορούν πολύ άνετα να μεταφέρουν 18 μικρά φορτηγά πάνω στη καρότσα ενός φορτηγού. Αυτό είναι logistics!

Στις σχετικές ειδήσεις, η κυβέρνηση της Κίνας, επιβάλλει αυστηρότερα τεστ ποιότητας, ώστε να βελτιώσει την εικόνα των εξαγομένων κινέζικων αυτοκινήτων. Η κυβέρνηση θα μπορεί να ανακαλέσει όσα αυτοκίνητα δεν συμμορφώνονται σύμφωνα με τα νέα πρότυπα ποιότητας.

[Πηγή: YouTube, gasgoo]