Ρώσοι, Ρώσοι, Ρώσοι. Έχω την εντύπωση ότι αν ανοίξει κάποιος ένα συνεργείο αυτοκινήτων στη Ρωσία θα κάνει χρυσές δουλειές, αφού κάθε ημέρα βλέπουμε δεκάδες ατυχήματα που γίνονται στους δρόμους της. Σήμερα ας δούμε πέντε video ενώ στο τέλος θα δούμε και τρία ατυχήματα με μοτοσυκλέτες που δεν έχουνε συμβεί στη Ρωσία.

http://www.youtube.com/watch?v=G-NW-l6x528&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=GYWzOPKEGWo&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=NHJ0wljH2AY&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=9Ms-r_ubiR4&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=3IonjSayIEk&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=yTvF4Etm5Mo&feature=player_embedded

[Πηγή: YouTube]