Σίγουρα μια κόντρα που δεν περίμενε κάποιος. Η Porsche 911 απέναντι από το νέο Morgan Plus 8. Το βρετανικό AutoExpress είχε την ιδέα και λόγω του ίδιου κόστους στην Αγγλία £80.000 (€99.250) αλλά και της ίδια απόδοσης των κινητήρων τους, 350 και 370 άλογα αντίστοιχα. Η απάντηση στην ερώτηση ποιος βγήκε νικητής, νομίζω ότι είναι εύκολη.

[Πηγή: YouTube]