Ως ιδιαίτερα επιτυχημένη διαδικασία και πρότυπο διαλειτουργικότητας για τις υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα, αξιολογείται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την υλοποίηση της εφαρμογής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας δωρεάν έκδοσης του ειδικού σήματος εισόδου στον «Πράσινο Δακτύλιο», μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου.

Στατιστικά στοιχεία κίνησης και εκδοθείσες κάρτες

Στις τρεις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας η εφαρμογή λειτούργησε απρόσκοπτα, ενώ εκδόθηκαν συνολικά 11.034 σήματα και πραγματοποιήθηκαν πολλαπλάσιοι έλεγχοι οχημάτων. Το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά σε εταιρείες με μεγάλους στόλους οχημάτων, για τις οποίες, κατόπιν σχετικού αιτήματος, αναπτύχτηκε κατάλληλο λογισμικό για μαζική εισαγωγή στοιχείων και αυτοματοποιημένη έκδοση των σημάτων για τα οχήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί.

Ήδη, με χρήση της νέας υπηρεσίας έχουν εκδοθεί μαζικά κάρτες για δύο εταιρείες.
Συγκεκριμένα :
– Για την εταιρεία Hertz ελέχθησαν 21.857 αυτοκίνητα και εκδόθηκαν 7.349 κάρτες.
– Για την εταιρεία ALD Automotive ελέχθησαν 3.660 αυτοκίνητα και εκδόθηκαν 954 κάρτες.

Επικοινωνία με πολίτες

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εικοσαημέρου λειτουργίας της εφαρμογής, απαντήθηκαν περίπου 80 ηλεκτρονικά μηνύματα πολιτών, από τα οποία τα περισσότερα αφορούσαν σε παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με την αδυναμία έκδοσης σήματος για βενζινοκίνητα οχήματα “Euro4” τα οποία δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της ΚΥΑ 16229/3-5-2012, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία.

Μικρός αριθμός μηνυμάτων αφορούσε ζητήματα εγκυρότητας των δεδομένων του Μητρώου Οχημάτων, τα οποία αντιμετωπίστηκαν άμεσα σε επικοινωνία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και οι πολίτες εξυπηρετήθηκαν εντός της ίδιας, ή της επόμενης ημέρας.
Είναι χαρακτηριστικό και πρέπει να επισημανθεί, ότι κανένα μήνυμα δεν αφορούσε δυσλειτουργία της διαδικτυακής εφαρμογής.

Συνοψίζοντας, από τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα και από την επικοινωνία με το κοινό, διαπιστώθηκε ότι:

α) οι πολίτες εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης του σήματος. Κανείς, για παράδειγμα, δεν παραπονέθηκε επειδή αναγκάστηκε να τυπώσει με δικά του μέσα το σήμα. Επίσης, ελάχιστοι ζήτησαν επιπλέον βοήθεια στη χρήση της εφαρμογής.
β) Παράπονα εστιάζονται σε επί μέρους κριτήρια που θεσπίστηκαν και ειδικότερα στον αποκλεισμό των “Euro4” βενζινοκίνητων οχημάτων, που εκπέμπουν λιγότερο από 140 γρ./χμ. CO2.

Πάντως, αξίζει να σημειώσουμε ότι προς το παρόν είναι μικρή η ανταπόκριση των ιδιωτών, έναντι των εταιρειών, όσον αφορά τη διαδικασία απόκτησης του σήματος για τον «Πράσινο Δακτύλιο».

[Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής]