Θα έχεις προσέξει πως, όταν ανεβαίνουν νέα videos γεμάτα με αγωνιστικό ήχο, σ’ τα δείχνουμε αμέσως, καθώς ο ήχος είναι εξαιρετικά δυνατός, με τη συνοδεία του Anti-Lag. Σήμερα, έχουμε δύο videos από το 1° Ronde Vedovati 2012, το οποίο διεξήχθη στη Monza. Η ένταση στα ηχεία πρέπει ν’ αυξηθεί, παρόλο που ο ήχος είναι δυνατός! Enjoy!

[Πηγή: YouTube (1), (2)]