Πολλές λεπτομέρειες για το ακόλουθο video δε μπόρεσα να βρω και έτσι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να θαυμάσουμε το εντυπωσιακό σκηνικό ελευθέρωσης χιλιάδων στη κυριολεξία περιστεριών από τη καρότσα ένος φορτηγού Volvo! Απαιτείται προσοχή σε όσους πάσχουν από πτηνοφοβία. Εnjoy!

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ft_Zen-P7JM

[Πηγή: YouTube (1), (2)]