Η Toyota ανακοίνωσε ότι θα ανακαλέσει όλα τα 2.843 Mirai που έχει παραδώσει, εξαιτίας μιας δυσλειτουργίας του λογισμικού, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στην τάση της μετάδοσης των κυψελών καυσίμου υδρογόνου να υπερβεί τα ανώτατα όρια.

Η λύση θα δοθεί με αναβάθμιση του λογισμικού, με την Toyota να αναφέρει ότι μπορεί να εμφανιστεί πρόβλημα στην μοναδική περίσταση, που ο οδηγός επιταχύνει απότομα, μετά από κίνηση του αυτοκινήτου σε κατηφόρα για περισσότερο από ένα λεπτό, χρησιμοποιώντας το cruise control. Αν συμβεί αυτό, υπάρχει ο κίνδυνος η τάση εξόδου του μετατροπέα των κυψελών καυσίμου να υπερβεί τα ανώτατα επίπεδα, αναγκάζοντας ένα σύστημα σβήσει.