Την ανάκληση 503 Mercedes C-Class, E-Class και GLC παραγωγής 2015 και 2016 ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Στα εμπλεκόμενα οχήματα θα μπορούσε ο περιοριστής τάσης κατά την εκκίνηση, κάτω από ορισμένες συνθήκες, να υπερφορτωθεί. Σε περίπτωση που ο εκκινητής (μίζα) έχει μπλοκαριστεί από κάποια αιτία / βλάβη και ταυτόχρονα γίνουν επανειλημμένες ή / και μεγάλης διάρκειας προσπάθειες επανεκκίνησης, μπορεί να υπερφορτωθεί και να υπερθερμανθεί ο περιοριστής ρεύματος. Στη χειρότερη περίπτωση, θα μπορούσε να αναφλεγούν εξαρτήματα που βρίσκονται στην περιοχή αυτή και να προκληθεί πυρκαγιά.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το ανωτέρω θέμα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να επισκεφθούν τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Mercedes- Benz, προκειμένου να γίνει εγκατάσταση ασφάλειας στον περιοριστή ρεύματος εκκίνησης, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τη Γραμμή Εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 800 11 76000.