Την ανάκληση 999 Subaru στην Ελλάδα, ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

Ειδικότερα ανακαλούνται 741 Legacy (τύπος ΒΜ/ΒR), Impreza (τύπος G3) και Forester (τύπος SH), μοντέλα ετών 2010 – 2011 (Legacy), 2008 – 2011 (Impreza) και 2009 – 2010 (Forester), στα οποία ενδέχεται τα σημεία επαφής του ρελέ βοηθητικής αντλίας αέρα να κολλήσουν, επιτρέποντας την συνεχή λειτουργία της βοηθητικής αντλίας αέρα και να ανάψει η ενδεικτική λυχνία. Η βοηθητική αντλία αέρα ενδέχεται να λιώσει και/ή υπάρχει έντονη οσμή ή καπνός. Στη συνέχεια, σε περίπτωση μη διακοπής της παροχής ρεύματος, υπάρχει πιθανός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Επίσης ανακαλούνται 258 Legacy (τύπος ΒΜ/ΒR), μοντέλα ετών 2010 – 2012, στα οποία ενδέχεται στο κάτω κάλυμμα του μοτέρ των εμπρόσθιων υαλοκαθαριστήρων να υπάρξει παρεμβολή μεταξύ του συνδέσμου του ρελέ με την ελικοειδή τροχαλία, προκαλώντας την υπερθέρμανση αυτού του εξαρτήματος. Το εξάρτημα θα μπορούσε να λιώσει και να αποτελέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.

Μέχρι σήμερα δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με τα συγκεκριμένα θέματα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Subaru της εταιρείας Πλειάδες Motors Α.Ε. για να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης της εταιρείας Πλειάδες Motors Α.Ε. στο τηλ. 210 6803390 από 09.00 – 17.00 καθημερινά.