Τα Dodge Challenger, Ford Mustang και Chevrolet Corvette είναι τρία από τα πιο χαρακτηριστικά “Made in USA” μοντέλα και στα video αυτά θα δούμε την εξέλιξη τους σε βάθος χρόνου.