Το υπουργείο Μεταφορών με νέα διάταξη στο “νομοσχέδιο Σπίρτζη”, ανοίγει πλέον τον δρόμο προκειμένου να επιβληθούν τεράστια πρόστιμα στο VW Group λόγω του Dieselgate. Έτσι μετά τις πρώτες αποζημιώσεις από την VW σε πελάτες της, λόγω του Dieselgate στην Ελλάδα, πλέον είναι όλα ανοικτά προκειμένου το ελληνικό κράτος να επιβάλει μεγάλα πρόστιμα στο VW Group.

Στη νέα διάταξη του υπουργείο Μεταφορών, προβλέπεται η αναδρομική επιβολή προστίμων στις αυτοκινητοβιομηχανίες που εμπλέκονται στο Dieselgate, οι οποίες έχουν υποβάλει ψευδείς δηλώσεις στο πλαίσιο των διαδικασιών έγκρισης ή των διαδικασιών που οδηγούν σε ανάκληση, παραποίησαν τα αποτελέσματα των δοκιμών για την έγκριση τύπου ή τη συμμόρφωση εν χρήσει,απέκρυψαν στοιχεία ή τεχνικές προδιαγραφές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανάκληση ή την απόσυρση της έγκρισης τύπου, χρησιμοποίησαν ελαττωματικές συσκευές για πετύχουν την έκδοση έγκρισης ή την διατήρηση σε ισχύ αυτής και αρνήθηκαν την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες που απαιτούνται για τη διαπίστωση των παραβάσεων των προηγούμενων περιπτώσεων.

Παράλληλα, στη διάταξη αναφέρεται πως στην περίπτωση που κάποια αυτοκινητοβιομηχανία υποπέσει ξανά στις ίδιες πράξεις ή παραλείψεις, μέσα σε μια πενταετία από τη τέλεση αυτών, θα του επιβληθεί νέο πρόστιμο, το οποίο θα είναι πέντε φορές μεγαλύτερο από το πρώτο. Πρόστιμο επιβάλλεται επίσης σε κατασκευαστή, αντιπρόσωπο του κατασκευαστή, εισαγωγέα ή διανομέα, που διαθέτει στην αγορά οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες που υπόκεινται σε έγκριση, σύμφωνα με οποιαδήποτε εθνική ή κοινοτική κανονιστική πράξη, χωρίς να έχει χορηγηθεί τέτοια έγκριση ή παραποιεί τα σχετικά έγγραφα ή σήματα ή αρνείται την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες που απαιτούνται για τη διαπίστωση των ανωτέρω παραβάσεων.

Επίσης η διάταξη προβλέπει πρόστιμο ανά όχημα που τέθηκε σε κυκλοφορία βάση των παραπάνω πιστοποιητικών συμμόρφωσης, ποσού ίσου με την τιμή κτήσης του οχήματος, εφόσον έχει τεθεί σε κυκλοφορία κατά τα προηγούμενα τρία (3) έτη, σε κατασκευαστή που εκδίδει πιστοποιητικά συμμόρφωσης επί έγκρισης τύπου οχήματος, που εκδόθηκε κατά παράβαση των ευρωπαϊκών και εθνικών διατάξεων ή με τη μη νόμιμη χρήση συστημάτων αναστολής.

Στα οχήματα που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία προ των τριών προηγούμενων ετών το ποσό του προστίμου ανά όχημα μειώνεται κατά 5% για κάθε έτος πέραν των τριών από την θέση σε κυκλοφορία του οχήματος και με ανώτατο ποσοστό μείωσης το 60 %.

Τα πρόστιμα και οι κατηγοριοποιήσεις επιβάλλονται διακριτά ανά παράβαση ως εξής:

  • – πρόστιμο ίσο τουλάχιστον με το 700πλάσιο και έως το 1000πλάσιο του παραβόλου για την έκδοση της έγκρισης αν από την παράβαση μπορεί να δημιουργηθεί κίνδυνος θανάτου ή τραυματισμού, βλάβης στην περιουσία του χρήστη ή τρίτου,
  • πρόστιμο ίσο τουλάχιστον με το 400πλάσιο και έως το 700πλάσιο του παραβόλου για την έκδοση της έγκρισης αν από την παράβαση μπορεί να προκληθεί ζημία του περιβάλλοντος
  • πρόστιμο ίσο τουλάχιστον με το 100πλάσιο και έως το 400πλάσιο του παραβόλου για την έκδοση της έγκρισης αν από την παράβαση μπορεί να προκληθεί ζημία του του οδικού δικτύου,

Για την επιβολή του προστίμου σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση λαμβάνεται υπόψη και ο αριθμός των οχημάτων, συστημάτων χωριστών τεχνικών μονάδων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων που πωλήθηκαν ή διατέθηκαν προς πώληση.

Για την διαπίστωση των παραβάσεων του παρόντος συντάσσεται έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η οποία κοινοποιείται στον καθ’ ου με κλήση σε ακρόαση εντός δέκα ημερών. Ο καθ’ ου η έκθεση διαπίστωσης της παράβαση επιτρέπεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία έως είκοσι ημέρες προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις του επί της έκθεσης διαπίστωσης της παράβασης. Μετά την υποβολή των απόψεων του καθ’ ου ή την πάροδο άπρακτων των παραπάνω προθεσμιών εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η απόφαση επιβολής (ή μη) του προστίμου.

Τα ανωτέρω πρόστιμα πιστώνονται σε ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τα έσοδα του οποίου χρησιμοποιούνται για την λειτουργία, τον εξοπλισμό και τη συντήρηση του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων του Υπουργείου, για τις ανάγκες λειτουργίας της εθνικής «εγκριτικής αρχής», που αναφέρεται τις οδηγίες 2007/46/ΕΚ, 2002/24/ΕΚ και τον κανονισμό 168/2013/ΕΕ, και την ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Οι αποφάσεις επιβολής των προστίμων προσβάλλονται με προσφυγή στο αρμόδιο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο.

Να σημειωθεί πως στην Ελλάδα κυκλοφορούν περισσότερα από 30.000 μοντέλα της Volkswagen, Audi, Seat και Skoda που εμπλέκονται στο σκάνδαλο με το παράνομο λογισμικό της VW. Τα 20.000+ εξ αυτών, έχουν εισαχθεί από επίσημη εισαγωγική, ενώ τα υπόλοιπα ήρθαν στην Ελλάδα είτε από ανεξάρτητες εμπορίες είτε από ιδιώτες.