Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των αυτοκινήτων οχημάτων μέσα στις κατοικημένες περιοχές, ορίζεται σε 50 χλμ/ώρα, εκτός αν άλλως ορίζεται με ειδική σήμανση.

Είμαι σίγουρος ότι πολύ σπάνια το τηρείς, καθώς θεωρείς ότι έχεις τον έλεγχο για οτιδήποτε συμβεί. Αν δεις το παραπάνω video και σκεφτείς ότι στη θέση του συγκεκριμένου παιδιού ήταν το δικό σου ή κάποιου φίλου σου νομίζω ότι θα αναθεωρήσεις!