Ένας ακόμη ανώτερος υπάλληλος της Tesla αποχώρησε από την εταιρία. Συγκεκριμένα, ο αντιπρόεδρος της εταιρείας Liam O’Connor, υπεύθυνος για την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, παραιτήθηκε από την θέση του στην Tesla.

Ήδη από την εταιρεία έχουν αποχωρήσει ο αρχιλογιστής και τρεις αντιπρόεδροι, υπεύθυνοι αντίστοιχα για το ανθρώπινο δυναμικό, την επικοινωνία και την οικονομική διεύθυνση.