Η Ελλάδα βρίσκεται στη προτελευταία θέση σύμφωνα με την ετοιμότητα της ως προς τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, σε σχέση με 22 άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με την μελέτη της LeasePlan, οι χώρες που είναι καλύτερα προετοιμασμένες για να υποδεχθούν την ηλεκτροκίνησης είναι η Νορβηγία, η Ολλανδία, η Σουηδία και η Αυστρία.

Παρά το γεγονός ότι κάποιες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, δεν έχουν έχουν κάνει τα απαραίτητα βήματα για την υποδοχή του ηλεκτρισμού στην κινητικότητα, για πρώτη φορά ο δείκτης (EV Readiness Index 2019) δείχνει ότι όλες οι χώρες που εξετάζονται, παρουσιάζουν βελτίωση σε σχέση με το 2018, αν και όχι με τον ίδιο ρυθμό. Φινλανδία, Γερμανία και Πορτογαλία ενίσχυσαν τη θέση τους κατά 7, 4 και 4 θέσεις αντίστοιχα, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των υποδομών φόρτισης και των αυξημένων κινήτρων που παρέχουν οι κυβερνήσεις για την απόκτηση και διατήρηση ηλεκτρικού οχήματος.

Η Ελλάδα κατάφερε να συγκεντρώσει μόλις 10 βαθμούς στον δείκτη συνολικής ετοιμότητας υποδοχής της ηλεκτροκίνησης το 2019, με τη Νορβηγία, που βρίσκεται στην πρώτη θέση, να καταγράφει 34 βαθμούς. Στον αντίποδα η Πολωνία, που ακολουθεί την Ελλάδα, κατάφερε να συγκεντρώσει μόλις 9 βαθμούς.

Ειδικότερα, η Ελλάδα συγκέντρωσε 2 βαθμούς ως προς την ωρίμανση υποδοχής της ηλεκτροκίνησης (12 βαθμοί η Νορβηγία, 3 η Πολωνία), 2 βαθμούς επίσης για την ωρίμανση όσον αφορά τα σημεία φόρτισης και τέσσερις βαθμούς για τα κρατικά κίνητρα. Στο μεταξύ κατά το 9μηνο του 2018 οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων (αφορά και τα υβριδικά) στη χώρα μας έφτασαν τις 231, το οποίο αναγόμενο στον πληθυσμό βρίσκεται στη χαμηλότερη θέση μεταξύ των χωρών.

Ο δείκτης LeasePlan EV Readiness Index 2019 αποτελεί μία ολοκληρωμένη ανάλυση της ετοιμότητας 22 ευρωπαϊκών χωρών σχετικά με τη στροφή στα ηλεκτρικά οχήματα. Ο δείκτης βασίζεται σε τέσσερις παράγοντες: την ωριμότητα της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων και των φορτιζόμενων υβριδικών), την ωριμότητα της υποδομής για ηλεκτρικά οχήματα, τα κυβερνητικά κίνητρα και την εμπειρία της LeasePlan στα ηλεκτρικά οχήματα σε κάθε χώρα.

Σε ότι έχει να κάνει με τις υποδομές φόρτισης, η Ελλάδα βρίσκεται πολύ πίσω καθώς παρουσιάζει μόλις 115 σημεία φόρτισης, εκ των οποίων μόλις τα 6 (5,2% του συνόλου) είναι ταχυφορτιστές. Σχετικά με την παροχή κυβερνητικών κινήτρων η χώρα μας εμφανίζει, μεταξύ των πιθανών 8 μορφών κινήτρων, θετικό πρόσημο στα τρία.

Ειδικότερα, στην Ελλάδα παρέχονται κίνητρα για την ταξινόμηση ηλεκτρικών οχημάτων, για τα τέλη κυκλοφορίας καθώς και άλλα οικονομικά κίνητρα. Ωστόσο δεν υπάρχουν επιδοτήσεις για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου, για την αγορά εταιρικού ηλεκτρικού στόλου, πιθανή μείωση ΦΠΑ, κίνητρα υποδομής (π.χ. σημεία φόρτισης) ή κίνητρα παρεχόμενα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι το σημαντικότερο αντικίνητρο για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος στην Ελλάδα παραμένει το υψηλό κόστος κτήσης.

Τα περισσότερα κρατικά κίνητρα για την απόκτηση ηλεκτρικού οχήματος προσφέρουν Αυστρία, Ιρλανδία, Γερμανία και Ολλανδία. Τα κίνητρα περιλαμβάνουν χρηματοδοτικά προγράμματα για την αγορά, εκπτώσεις στα τέλη ταξινόμησης και κυκλοφορίας, διευκολύνσεις για τον εταιρικό στόλο και οφέλη στον ΦΠΑ.

Την πλειονότητα των σημείων φόρτισης συναντά κανείς στην Ολλανδία (83.196 σημεία), ακολουθούν η Γερμανία (37.405) και η Γαλλία (34.558). Ως προς τα σημεία φόρτισης ανά κατοίκους, η Ολλανδία διαθέτει 4,8 φορτιστές ανά 1.000 κατοίκους, η Νορβηγία 4,5 φορτιστές ανά 1.000 κατοίκους και το Λουξεμβούργο 1,9 φορτιστές.

1Τα βασικά σημεία της έρευνας είναι:

Σε σύγκριση με πέρυσι, και οι 22 χώρες του LeasePlan EV Readiness Index 2019 παρουσίασαν βελτίωση στην ετοιμότητα για ηλεκτρικά οχήματα, κυρίως λόγω της μεγαλύτερης διαθεσιμότητας νέων ηλεκτρικών μοντέλων με μεγαλύτερο εύρος και βελτιωμένη υποδομή φόρτισης.

Η Φινλανδία (+7 θέσεις), η Γερμανία (+4) και η Πορτογαλία (+4) βελτίωσαν σημαντικά την κατάταξή τους, ως αποτέλεσμα των καλύτερων υποδομών φόρτισης, του υψηλότερου ποσοστού αδειών ηλεκτρικών οχημάτων και των πιο ελκυστικών κυβερνητικών κινήτρων.

Το μερίδιο αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων είναι 3,1% στην Πορτογαλία, 5,1% στην Ολλανδία, 5,2% στη Φινλανδία και 7,6% στη Σουηδία, ενώ η Νορβηγία παραμένει ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης με ποσοστό 53% στα οχήματα που καταγράφθηκαν πρόσφατα.

Η Ολλανδία διαθέτει τα περισσότερα διαθέσιμα δημόσια σημεία φόρτισης (83.196), με την Γερμανία να ακολουθεί (37.405) καθώς και τη Γαλλία (34.558). Προσαρμόζοντας τα στοιχεία σε σχέση με το μέγεθος του πληθυσμού, οι τρεις πρώτες χώρες είναι τώρα η Ολλανδία (4,8 βύσματα φόρτισης ανά 1.000 κατοίκους), η Νορβηγία (4,5) και το Λουξεμβούργο (1,9).

Η Αυστρία, η Ιρλανδία, η Γερμανία και η Ολλανδία σημείωσαν την υψηλότερη βαθμολογία ως προς την κρατική υποστήριξη των ηλεκτρικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων επιδοτήσεων αγοράς, φορολογικών οφελών, φόρων ιδιοκτησίας, φορολογικών πλεονεκτημάτων εταιρειών και παροχών ΦΠΑ.

Οι 22 χώρες που περιλαμβάνονται στον δείκτη LeasePlan EV Readiness Index 2019 είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Σλοβακία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Η LeasePlan έχει δεσμευτεί να πετύχει μηδενικές εκπομπές από το σύνολο του στόλου της μέχρι το 2030. Η LeasePlan είναι επίσης ιδρυτικό μέλος της πρωτοβουλίας The Climate Group’s EV100, μια παγκόσμια επιχειρηματική πρωτοβουλία που σχεδιάστηκε για να επιταχύνει την υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων και της υποδομής μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών παγκοσμίως.

Ο δείκτης LeasePlan EV Readiness Index 2019 παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής της LeasePlan στην 49η Ετήσια Συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που ολοκληρώνεται σήμερα 25 Ιανουαρίου στο Νταβός της Ελβετίας.