Την ανάκληση 493 Nissan Qashqai στην Ελλάδα ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Η ανάκληση αφορά τα Qashqai με ημερομηνία παραγωγής από 6/6/2018 έως 14/11/2018.

Η Nissan εντόπισε ότι ο κεραμικός πυκνωτής που μπορεί να είναι τοποθετημένος στον ρυθμιστή του βεντιλατέρ του ψυγείου υπάρχει πιθανότητα να παρουσιάσει αστοχία. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να σταματήσει ο ρυθμιστής του βεντιλατέρ του ψυγείου με αποτέλεσμα την άνοδο της θερμοκρασίας του ψυκτικού του κινητήρα. Σε ακραίες περιπτώσεις αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια της ροπής του κινητήρα, την παύση λειτουργίας του συμπιεστή A/C και το άναμμα της Ενδεικτικής Λυχνίας Δυσλειτουργίας (MIL) στο ταμπλό οργάνων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Όλοι οι κάτοχοι των συγκεκριμένων οχημάτων θα ειδοποιηθούν με συστημένες επιστολές από την εταιρεία προκειμένου να προσέλθουν στο πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο του δικτύου Nissan, ώστε να γίνει αντικατάσταση του βεντιλατέρ του ψυγείου με βελτιωμένο ανταλλακτικό, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Nissan στους αριθμούς 210 3489313 και 210 3489438.