Τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Μεταφορών θα προχωρήσουν σε ριζικές αλλαγές ως προς την έκδοση, ανανέωση και αντικατάσταση των διπλωμάτων οδήγησης, δίνοντας προτεραιότητα στην απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης αδειών οδήγησης και στην επίτευξη της διαλειτουργικότητας των μητρώων που τηρούνται στο υπουργείο Υποδομών.

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να συσταθεί ομάδα εργασίας ώστε να καταγραφούν οι απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση και ανανέωση των αδειών οδήγησης με κύριο στόχο ορισμένες από τις απαραίτητες διαδικασίας να μπορούν να ολοκληρώνονται ψηφιακά χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του ενδιαφερομένου.

Για το λόγο αυτό θα προχωρήσει και η δημιουργία πλατφόρμας υποβολής δικαιολογητικών, ενώ στις πρωτοβουλίες των δύο υπουργείων συγκαταλέγεται και η δημιουργία Εθνικού Μητρώου Οχημάτων.

Παράλληλα εξετάζεται και η απλούστευση των διαδικασιών σχετικά με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για την ανανέωση της άδειας οδήγησης των οδηγών άνω των 74 ετών. Αντικείμενο της συνεργασίας των δύο υπουργείων θα είναι και η ψηφιοποίηση των μητρώων του υπουργείου Μεταφορών τόσο για τα φορτηγά Δ.Χ. όσο και για τα δημόσια ΚΤΕΟ.