Το υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει σε αλλαγή της κλίμακας υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης των ΙΧ, κάτι που θα φέρει αλλαγές στις τελικές τιμές πώλησης των ΙΧ έρχονται το επόμενο διάστημα.

Η αλλαγή έχει υπαγορευτεί από τις στρεβλώσεις που διαπιστώθηκε ότι προκαλεί η υφιστάμενη κλίμακα που θεσπίστηκε από το 2016 και αφορούν σε τεχνητή συμπίεση των προ φόρων λιανικών τιμών από τους εισαγωγείς αλλά και σε “τιμωρία” οχημάτων με πολύ υψηλότερο τέλος επειδή η αξία τους ξεπερνά μόλις κατά ένα ευρώ την αξία άλλων ανταγωνιστικών οχημάτων. Το αποτέλεσμα αυτών των στρεβλώσεων είναι να χάνονται κρατικά έσοδα από την ταξινόμηση ΙΧ αλλά και να καταδικάζεται η εγχώρια αγορά και οι φορολογούμενοι στην απόκτηση χαμηλότερης αξίας οχήματα.

Η τελική τιμή πώλησης των ΙΧ προκύπτει από την λιανική προ φόρων τιμή που δηλώνει η εισαγωγική εταιρεία και σε αυτή την αξία υπολογίζεται το τέλος ταξινόμησης, ενώ επί της προ φόρων αξίας επιβάλλεται ΦΠΑ 24%.

Η νέα κλίμακα που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών λειτουργεί διαφορετικά. Οι συντελεστές λειτουργούν προοδευτικά, δηλαδή επιβάλλονται ανά κλιμάκιο αξίας προκειμένου να αντιμετωπισθεί η στρέβλωση να διπλασιάζεται το τέλος ταξινόμησης μόνο και μόνο επειδή αυξάνεται η αξία κατά ένα ευρώ και αντίστροφα.

Από τις αλλαγές που έρχονται κερδισμένα με μειώσεις τιμών θα είναι τα οχήματα αξίας προ φόρων άνω των 30.000 ευρώ καθώς και τα οχήματα μεταξύ 14.000 και 15.000 ευρώ. Καμία αλλαγή δεν επέρχεται στα μοντέλα με προ φόρων λιανική τιμή έως 14.000 ευρώ.

1Οι νέοι συντελεστές για την επιβολή των τελών ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων που προωθούνται έχουν ως εξής:

  • Για αυτοκίνητα με φορολογητέα αξία μέχρι και 14.000 €, 4% (χωρίς αλλαγή)
  • Για αυτοκίνητα με φορολογητέα αξία άνω των 14.000 € και μέχρι 17.000 €, 30% για τον τμήμα της αξίας (από 8% για το σύνολο της αξίας)
  • Για αυτοκίνητα με φορολογητέα αξία άνω των 17.000 € και μέχρι 20.000 €, 60% για το τμήμα της αξίας (από 16% για το σύνολο της αξίας)
  • Για αυτοκίνητα με φορολογητέα αξία άνω των 20.000 € και μέχρι 25.000 €, 70% για το τμήμα της αξίας (από 24% για το σύνολο της αξίας)
  • Για αυτοκίνητα με φορολογητέα αξία άνω των 25.000 €, 35% για το τμήμα της αξίας (από 32% για το σύνολο της αξίας).

Τα ποσοστά του Τέλους Ταξινόμησης θα αυξάνονται σε ποσοστό 10% για κάθε επιπλέον 20 γραμμάρια CO2 για οχήματα με εκπομπές CO2 από 120 γρ και άνω.

2Παραδείγματα

Λιανική αξία ΙΧ προ φόρων (€) Υφιστάμενο τέλος ταξινόμησης (€) Νέο τέλος ταξινόμησης (€)
10.000 400 400
12.000 480 480
14.000 560 560
15.000 1.200 800
18.000 2.880 2.360
19.000 3.040 2.960
20.000 3.200 3.560
24.000 5.760 6.360
25.000 6.000 7.060
30.000 9.600 8.600