Ο ΟΑΣΑ θέτει ξανά σε λειτουργία τις φωτογραφικές κάμερες, προκειμένου οι οδηγοί των οχημάτων να σεβαστούν τις λεωφορειολωρίδες, ώστε τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ να πραγματοποιούν τα δρομολόγιά τους χωρίς καθυστερήσεις.

Στην Αθήνα υπάρχουν 12 κάμερες για την παρακολούθηση των λεωφορειολωρίδων, οι οποίες τοποθετούνται σε 40 διαφορετικά σημεία, ανά διαστήματα. Υπενθυμίζεται πως το πρόστιμο για τους παραβάτες είναι 200 ευρώ.

Οι εν λόγω κάμερες μπορούν να φωτογραφίζουν τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων. Μετά ακολουθεί η ταχυδρομική αποστολή της κλήσης, η οποία συνοδεύεται από τη φωτογραφία. Η ευθύνη για τη διαχείρισή τους είναι της Αστυνομίας, ενώ για τη συντήρησή τους, του ΟΑΣΑ.