Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) τα οδικά τροχαία ατυχήματα με σωματικές βλάβες κατά το 2018 παρουσίασαν πτώση της τάξεως του 1%, σε σύγκριση με το 2017.

1Ανάλυση έτους 2018

Κατά το έτος 2018, συνέβησαν σε ολόκληρη τη Χώρα 10.737 οδικά τροχαία ατυχήματα, τα οποία προκάλεσαν τοv θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,0% σε σύγκριση με το 2017 που είχαν συμβεί 10.848 ατυχήματα.

Ο συνολικός αριθμός των παθόντων στα οδικά τροχαία ατυχήματα για το έτος 2018 παρουσίασε μείωση κατά 1,1% σε σύγκριση με το 2017 (13.849 το 2018, έναντι 14.002 το 2017).

Αναλυτικότερα, από τα παθόντα πρόσωπα των οδικών τροχαίων ατυχημάτων το 2018, κατεγράφησαν 700 νεκροί, 727 βαριά τραυματίες και 12.422 ελαφρά τραυματίες, έναντι 731 νεκρών, 706 βαριά τραυματιών και 12.565 ελαφρά τραυματιών το 2017, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,2% σε νεκρούς, αύξηση κατά 3,0% σε βαριά τραυματίες και μείωση 1,1% σε ελαφρά τραυματίες.

2Νεκροί σε οδικά τροχαία ατυχήματα

Από το σύνολο των 700 νεκρών, το 64,3% αφορούσε οδηγούς, το 14,9% μεταφερόμενους επιβάτες και το 20,9% πεζούς. Η αναλογία ανδρών και γυναικών ήταν 80,4% και 19,6% αντίστοιχα. Το ποσοστό των νεκρών κατανέμεται κατά ομάδες ηλικιών ως εξής: 0-24 ετών 14,7%, 25-49 ετών 33,1%, 50-64 ετών 18,3% και άνω των 65 ετών 32,0%.

Από την ανάλυση των νεκρών, κατά κατηγορία παθόντα και ηλικιακή ομάδα, παρατηρείται: α) ως προς τους οδηγούς, μεγαλύτερο ποσοστό στην ηλικιακή ομάδα 25-49 ετών με 39,1%, β) ως προς τους μεταφερόμενους επιβάτες μεγαλύτερο ποσοστό στην ηλικιακή ομάδα 25-49 ετών με 31,7% και γ) ως προς τους πεζούς μεγαλύτερο ποσοστό στην ηλικιακή ομάδα 65 ετών και άνω με 66,4%.

Από το σύνολο των 700 νεκρών, 265 επέβαιναν σε επιβατικά οχήματα (37,9%), 217 σε δίτροχα, συμπεριλαμβανομένων μοτοποδηλάτων, (31,0%) και 146 ήταν πεζοί (20,9%).

Από την ποσοστιαία κατανομή των νεκρών κατά περιοχή που συνέβη το ατύχημα, παρατηρείται ότι σε κατοικημένη περιοχή το 20,7% των νεκρών επέβαιναν σε επιβατικά οχήματα και το 39,5% σε δίτροχα. Τα αντίστοιχα ποσοστά σε μη κατοικημένη περιοχή ανέρχονται σε 55,9% επιβαίνοντες σε επιβατικά οχήματα και 22,4% σε δίτροχα. Σε αυτοκινητόδρομο το 60,7% των νεκρών επέβαιναν σε επιβατικά οχήματα και το 18,0% σε δίτροχα.

3Περιφερειακή κατανομή οδικών τροχαίων ατυχημάτων και νεκρών και δείκτης ατυχημάτων και νεκρών ανά 1.000.000 κατοίκους

Το 2018 ο δείκτης ατυχημάτων ανά 1.000.000 κατοίκους σε σύνολο Χώρας ήταν 999,6. Η περιφέρεια Αττικής ήταν πρώτη στην κατάταξη με δείκτη 1.469,2, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ήταν δεύτερη με 1.361,2 και στην τρίτη θέση ήταν η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με 1.070,4.

Ως προς τους νεκρούς, ανά 1.000.000 κατοίκους ο δείκτης σε σύνολο Χώρας ήταν 65,2. Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ήταν πρώτη στην κατάταξη με δείκτη 161,4, δεύτερη η περιφέρεια Πελοποννήσου με 107,5 και τρίτη η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 97,0.

4Μηνιαία κατανομή οδικών τροχαίων ατυχημάτων και νεκρών

Ο μεγαλύτερος αριθμός οδικών τροχαίων ατυχημάτων (1.016) καταγράφηκε τον Ιούλιο, με ποσοστό 9,5% στο σύνολο των ατυχημάτων του έτους και οι περισσότεροι νεκροί (75), με ποσοστό 10,7%, επίσης τον Ιούλιο. Ο μικρότερος αριθμός ατυχημάτων (684), με ποσοστό 6,4%, καταγράφηκε τον Φεβρουάριο και ο μικρότερος αριθμός νεκρών (37) επίσης τον Φεβρουάριο, με ποσοστό 5,3%.

5Κατανομή οδικών τροχαίων ατυχημάτων και νεκρών ανά ημέρα της εβδομάδας

Ο μεγαλύτερος αριθμός οδικών τροχαίων ατυχημάτων κατά το 2018 συνέβη Παρασκευή (15,6%) και ακολουθεί η Πέμπτη (14,7%), ενώ ο μικρότερος αριθμός Κυριακή (12,8%). Ωστόσο, την Κυριακή καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αριθμός νεκρών (17,6%).

Από το σύνολο των οδικών τροχαίων ατυχημάτων τα περισσότερα (33,2%) σημειώθηκαν από την 11η έως και την 15η ώρα, ενώ τα λιγότερα (5,2%) σημειώθηκαν από την 24 έως και την 5η ώρα.

Ο μεγαλύτερος αριθμός νεκρών σημειώθηκε κατά τις ώρες: 13η (50 νεκροί, 7,1%) και 16η (43 νεκροί, 6,1%), ενώ ο μικρότερος αριθμός σημειώθηκε κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες, από 1η έως και 4η με ποσοστά που κυμαίνονται από 1,3% έως και 2,6%.

Ως προς την κατανομή των ατυχημάτων στις ημέρες της εβδομάδας, ποσοστό 73,1% συνέβη από Δευτέρα έως και Παρασκευή και το υπόλοιπο 26,9% το Σαββατοκύριακο. Η αντίστοιχη κατανομή, ως προς τους νεκρούς, είναι 66,1% από Δευτέρα έως και Παρασκευή και 33,9% το Σαββατοκύριακο.

6Ατμοσφαιρικές συνθήκες

Από το σύνολο των 10.737 ατυχημάτων τα 9.815 (91,4%) συνέβησαν σε συνθήκες καλοκαιρίας, με 620 νεκρούς (88,6%). Σε σχέση με τις υπόλοιπες ατμοσφαιρικές συνθήκες 402 και 282 ατυχήματα συνέβησαν σε συνθήκες ψιλής βροχής και βροχής αντίστοιχα (3,7% και 2,6%), με αποτέλεσμα την πρόκληση θανάτου σε 27 και 35 άτομα αντίστοιχα (3,9% και 5,0%)

7Τύπος πρώτης σύγκρουσης

Ως προς τα ατυχήματα, η κατηγορία «σύγκρουση μεταξύ κινούμενων οχημάτων» σημείωσε το μεγαλύτερο ποσοστό (60,9%), με κυριότερο τύπο σύγκρουσης την «πλαγιομετωπική» (39,9%). Η δεύτερη σημαντικότερη κατηγορία ήταν η «παράσυρση πεζού» (18,1%) και ακολουθεί η «εκτροπή /ανατροπή οχήματος» (13,6%).

Ως προς τους νεκρούς, η κατηγορία «σύγκρουση μεταξύ κινούμενων οχημάτων» σημείωσε το μεγαλύτερο ποσοστό 38,4% (269 νεκροί), με κυριότερο τύπο σύγκρουσης την «πλαγιομετωπική» με ποσοστό 17,6% (123 νεκροί). Η δεύτερη σημαντικότερη κατηγορία ήταν η «εκτροπή /ανατροπή οχήματος» με 28,6% (200 νεκροί) και ακολουθεί η «παράσυρση πεζού» με 21,3% (149 νεκροί).

8Ελιγμός Α’ οχήματος που πιθανόν συνετέλεσε στο ατύχημα

Ως προς τους ελιγμούς του οχήματος που πιθανόν συνετέλεσαν στο ατύχημα, η «κανονική πορεία» αναφέρθηκε ως ο κυριότερος ελιγμός με ποσοστό 20,0%. Ακολουθούν η «μη διακοπή πορείας πριν από STOP» με 15,6% και οι λοιποί ελιγμοί (άλλος ελιγμός) με 14,2%.Ως προς τους νεκρούς, η «κανονική πορεία», με ποσοστό 23,6% (165 νεκροί), αναφέρθηκε ως ο κυριότερος ελιγμός του Α’ οχήματος που πιθανόν συνετέλεσε στο ατύχημα. Ακολουθεί η «είσοδος στο αντίθετο ρεύμα» με 22,3% (156 νεκροί) και η «ταχύτητα μεγαλύτερη του επιτρεπόμενου ορίου» με 11,9% (83 νεκροί).

9Εξέλιξη δεκαετίας 2009 – 2018

Από τη σύγκριση των στοιχείων του 2018 με τα αντίστοιχα του 2009 προκύπτει μείωση των οδικών τροχαίων ατυχημάτων κατά 27,4%, των νεκρών κατά 51,9%, των βαριά τραυματιών κατά 56,6% και των ελαφρά τραυματιών κατά 26,8%. Η μείωση είναι σημαντικά μεγαλύτερη κατά τη σύγκριση του 2018 με το 2000, με μείωση των οδικών τροχαίων ατυχημάτων κατά 53,3%, των νεκρών κατά 65,6%, των βαριά τραυματιών κατά 82,7% και των ελαφρά τραυματιών κατά 53,2%.

Ειδικότερα, κατά τα έτη 2011 και 2012 σημειώθηκε η σημαντικότερη ετήσια μείωση στον αριθμό των ατυχημάτων, η οποία ανήλθε σε 7,9% και 10,5%, αντίστοιχα. Ως προς τους νεκρούς παρατηρείται σταθερή μείωση την τελευταία δεκαετία με μια σχετική επιβράδυνση κατά τα έτη 2015, 2016 και 2018.

10Περιφερειακή κατανομή των νεκρών από οδικά τροχαία ατυχήματα και δείκτης ανά 1.000.000 κατοίκους, 2000, 2009, 2018

Η ανάλυση των στοιχείων κατά τα έτη 2000, 2009 και 2018 ως προς τη γεωγραφική κατανομή των νεκρών από οδικά τροχαία ατυχήματα δείχνει ότι στις περιφέρειες με τους περισσότερους νεκρούς πρώτη ήταν η Αττική με δεύτερη τη Κεντρική Μακεδονία, στις οποίες εδρεύουν τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Ακολουθεί η περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας στην τρίτη θέση (2009, 2018).

Ο δείκτης νεκρών ανά 1.000.000 κατοίκους διαφοροποιεί την ανωτέρω κατάταξη. Παρατηρείται ότι οι περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου ήταν σταθερά στην πρώτη τριάδα, τα έτη 2000 και 2009. Το 2018 η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατέλαβε την πρώτη θέση, ενώ το 2000 και το 2009 καταλάμβανε την ενδέκατη και την όγδοη θέση, αντίστοιχα. Το 2017 η συγκεκριμένη περιφέρεια βρισκόταν στην πέμπτη θέση της κατάταξης. Η Αττική κατά τα έτη 2000 και 2009 βρισκόταν στην τελευταία θέση της κατάταξης και το έτος 2018 στην προτελευταία θέση.

Επισημαίνεται ότι, κατά την ανάλυση των ανωτέρω, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη μεταβολές στον πληθυσμό των περιφερειών, η καλοκαιρινή τουριστική περίοδος, η κατασκευή (ή μη) αυτοκινητόδρομων, βελτιωτικές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, καθώς και άλλοι παράγοντες που θα πρέπει να συνεκτιμηθούν για την ορθή ερμηνεία των στοιχείων.

11Αριθμός νεκρών από οδικά τροχαία ατυχήματα κατά φύλο, κατηγορία παθόντα και είδος περιοχής, 2009 – 2018

Από την ανάλυση των νεκρών, κατά φύλο, στη δεκαετία 2009-2018, παρατηρείται μείωση, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες (53,1% και 45,2%, αντίστοιχα).

Από την ανάλυση των νεκρών, κατά κατηγορία παθόντα, η μεγαλύτερη μείωση κατά τη δεκαετία 2009 – 2018 παρατηρείται στους μεταφερόμενους (64,1%) και ακολουθούν οι οδηγοί (53,3%).

Ως προς το είδος περιοχής, η μεγαλύτερη μείωση κατά τη δεκαετία 2009 – 2018 παρατηρείται στις μη κατοικημένες περιοχές (58,9%).

12Αριθμός νεκρών από οδικά τροχαία ατυχήματα, κατά ομάδες ηλικιών, 2009 – 2018

Στη δεκαετία 2009 – 2018 ο αριθμός νεκρών από οδικά τροχαία ατυχήματα, κατά ομάδες ηλικιών, παρουσιάζει σημαντική μείωση στις μικρές ηλικίες μέχρι 49 ετών (0-24 ετών 68,0% και 25-49 ετών 62,4%) και μικρότερη μείωση στις ηλικίες 50 ετών και άνω (50-64 ετών 39,3% και 65 ετών και άνω 18,5%).

13Αριθμός νεκρών από οδικά τροχαία ατυχήματα, κατά μέσο μεταφοράς, 2009-2018

Η μείωση που παρατηρείται στον αριθμό των νεκρών από οδικά τροχαία ατυχήματα την δεκαετία 2009 – 2018 κατά 51,9% διαπιστώνεται σε όλους τους τύπους μέσων μεταφοράς. Η μεγαλύτερη μείωση (60,6%) σημειώνεται στα επιβατικά οχήματα και η μικρότερη στους πεζούς (27,7%).

Πίνακες και γραφήματα και της έρευνας μπορείς να δεις σε αυτό το PDF.