Η Mercedes-Benz ανακοίνωσε την ανάκληση επιπλέον 566 Vito στην Ελλάδα, παραγωγής 2015 έως 2019 και προδιαγραφών Euro 6 b, στα οποία πρέπει να εγκαταστήσει νέο λογισμικό διαχείρισης ρύπων του κινητήρα.. Τα επηρεαζόμενα οχήματα αποτελούν μέρος της παγκόσμιας ανάκλησης των 774.000 αυτοκινήτων της γερμανικής εταιρίας. Η Mercedes έχει ανακαλέσει ήδη 749 Vito στην Ελλάδα για τον ίδιο λόγο.

Με το νέο λογισμικό, μειώνεται ο μέσος όρος των εκπομπών οξειδίων του αζώτου κατά την οδήγηση. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να επισκεφθούν τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή MercedesBenz, προκειμένου να γίνει ενημέρωση του λογισμικού του εγκεφάλου κινητήρα, ώστε να βαθμονομηθούν συγκεκριμένες παράμετροι του συστήματος διαχείρισης κινητήρα, οι οποίες δεν ήταν αποδεκτές, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τη Γραμμή Εξυπηρέτησης στα τηλέφωνα 800 97777777 ή 211 2111597.