Χθες οι επτά ομάδες της Formula 1 που δεν φορούν κινητήρα της Ferrari, εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση στην οποία εξέφρασαν πως είναι “έκπληκτοι και σοκαρισμένοι” από την συμφωνία της FIA με την Ferrari, σχετικά με το power unit της ιταλικής ομάδας.

Η FIA θέλησε να απαντήσει στις ομάδες και έτσι έδωσε μερικές διευκρινίσεις. Συγκεκριμένα η ανακοίνωσε της FIA αναφέρει:

Η FIA διεξήγαγε λεπτομερή τεχνική ανάλυση στη μονάδα ισχύος (PU) της Scuderia Ferrari, όπως έχει το δικαίωμα να κάνει για οποιονδήποτε αγωνιζόμενο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIA Formula 1.

Οι εκτεταμένες και ενδελεχείς έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της σεζόν του 2019 δημιουργούσαν υποψίες ότι το PU της Scuderia Ferrari θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δεν λειτουργούσε πάντα εντός των ορίων των κανονισμών της FIA. Η Scuderia Ferrari αντιτάχθηκε σθεναρά στις εικασίες και επανέλαβε ότι το PU της λειτουργεί πάντοτε σύμφωνα με τους κανονισμούς. Η FIA δεν ήταν πλήρως ικανοποιημένη από την απάντηση αυτή, αλλά αποφάσισε να μην συνεχίσει την υπόθεση, λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος και της αδυναμίας να βρεθούν αδιαμφισβήτητες αποδείξεις παραβίασης των κανονισμών.

Και συνεχίζει:

Για να αποφευχθούν οι αρνητικές συνέπειες που θα συνεπαγόταν μια μακρά διαμάχη, ιδίως υπό το πρίσμα της αβεβαιότητας ως προς το αποτέλεσμα τέτοιων διαφορών και προς το καλύτερο συμφέρον του Πρωταθλήματος και των μετόχων, η FIA, σύμφωνα με το Άρθρο 4 (ii) και των Πειθαρχικών Κανόνων (JDR), αποφάσισε να συνάψει αποτελεσματική και αποτρεπτική συμφωνία εμπιστευτικού διακανονισμού με τη Ferrari και τερματίσει τη διαδικασία ελέγχου.

Αυτός ο τύπος συμφωνίας είναι ένα νομικό εργαλείο αναγνωρισμένο ως βασικό στοιχείο κάθε πειθαρχικού συστήματος και χρησιμοποιείται από πολλές δημόσιες αρχές και άλλες αθλητικές ομοσπονδίες για την αντιμετώπιση διαφορών.

Η εμπιστευτικότητα των όρων της συμφωνίας διακανονισμού προβλέπεται στο άρθρο 4 (vi) του JDR.

Η FIA θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του αθλήματος και του ρόλου και της φήμης της ως ρυθμιστής του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος της Formula 1