Όπως αποφάσισε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), οι καταναλωτές της ΕΕ θα μπορούν να μηνύσουν το VW Group στα εθνικά τους δικαστήρια, εάν έχουν αγοράσει αυτοκίνητο που έφερε παράνομο λογισμικό.

Η ετυμηγορία του ανώτατου δικαστηρίου της ΕΕ αυξάνει την πιθανότητα η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία να αντιμετωπίσει νομικές καταγγελίες από τους καταναλωτές και στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο δικαστήριο της ΕΕ, αφότου δικαστήριο στην Αυστρία που χειριζόταν αξίωση από την αυστριακή ένωση καταναλωτών VKI, εξ’ονόματος 574 ιδιοκτητών παραποιημένων οχημάτων, είχε επιδιώξει να αποδείξει εάν είχε δικαιοδοσία επί του θέματος.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε πως βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ οι προσφεύγοντες θα πρέπει κατ’ αρχήν να καταθέτουν την αγωγή στον τόπο κατοικίας του εναγόμενου. Ωστόσο σε περιπτώσεις που υπήρξε ζημία, υπάρχει επίσης η δυνατότητα να αναληφθεί δράση στον τόπο όπου συνέβη η ζημία.

Το δικαστήριο της ΕΕ αποφάνθηκε πως η ζημία συνέβη μόνο τη στιγμή που τα οχήματα αγοράστηκαν, καθώς αποκτήθηκαν σε τιμή υψηλότερη από την πραγματική τους αξία.

Το VKI ζητά αποζημίωση για τη διαφορά μεταξύ της τιμής που πληρώνουν οι καταναλωτές για οχήματα και της αξίας ενός παραποιημένου οχήματος.

Συγκεκριμένα στην απόφασή του το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ):

Κατασκευαστής αυτοκινήτων του οποίου τα παρανόμως χειραγωγηθέντα οχήματα μεταπωλούνται σε άλλα κράτη μέλη μπορεί να εναχθεί ενώπιον των δικαστηρίων αυτών των κρατών αφού η ζημία του αγοραστή επέρχεται στο κράτος-μέλος όπου αποκτά το όχημα έναντι τιμήματος υψηλότερου από την πραγματική του αξία.

Το ΔΕΕ κρίνει πως όταν οχήματα έχουν εξοπλιστεί παρανόμως εντός κράτους μέλους (Γερμανία) από τον κατασκευαστή τους με λογισμικό χειραγώγησης των σχετικών με τις εκπομπές καυσαερίων δεδομένων προτού αγοραστούν από τρίτο σε άλλο κράτος μέλος (Αυστρία), ο τόπος επέλευσης της ζημίας βρίσκεται στο τελευταίο αυτό κράτος μέλος (Αυστρία).

Εν προκειμένω, η προβαλλόμενη ζημία συνίσταται σε μείωση της αξίας των επίμαχων οχημάτων ως αποτέλεσμα της διαφοράς μεταξύ της τιμής που κατέβαλε ο αγοραστής για τέτοιο όχημα και της πραγματικής του αξίας λόγω της εγκατάστασης λογισμικού χειραγώγησης των σχετικών με τις εκπομπές καυσαερίων δεδομένων.

Κατά συνέπεια, μολονότι τα οχήματα αυτά ήταν ελαττωματικά ήδη από την εγκατάσταση του λογισμικού αυτού, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η προβαλλόμενη ζημία επήλθε το πρώτον κατά τον χρόνο της αγοράς των εν λόγω οχημάτων, με την απόκτησή τους έναντι τιμήματος υψηλότερου από την πραγματική αξία τους.

Σε περίπτωση εμπορίας οχημάτων εξοπλισμένων από τον κατασκευαστή τους με λογισμικό χειραγώγησης των σχετικών με τις εκπομπές καυσαερίων δεδομένων, η ζημία την οποία υφίσταται ο τελικός αγοραστής δεν είναι ούτε έμμεση ούτε αμιγώς περιουσιακή και επέρχεται με την αγορά τέτοιου οχήματος από τρίτον.

Έτσι ο κατασκευαστής αυτοκινήτων ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος και προβαίνει σε παράνομες χειραγωγήσεις επί οχημάτων που διατίθενται στο εμπόριο σε άλλα κράτη μέλη μπορεί ευλόγως να αναμένει ότι μπορεί να εναχθεί ενώπιον των δικαστηρίων αυτών των κρατών.

Στις σχετικές ειδήσεις, το Ισραήλ κατέθεσε μήνυση ύψους 152 εκατ. δολαρίων εναντίων της Volkswagen, της Audi και του τοπικού διανομέα Champion Motors, λόγω του Dieselgate.

Το κράτος του Ισραήλ στη μήνυσή του ισχυρίζεται πως μεταξύ 2008 και 2016, οι VW, Audi και Champion Motors εισήγαγαν περίπου 12.000 αυτοκίνητα στη χώρα με τους EA189 κινητήρες που διέθεταν το παράνομο λογισμικό που χειραγωγούσε τις εκπομπές ρύπων, το οποίο παραπλάνησε τις ισραηλινές αρχές, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα να ήταν υπεύθυνα για την εκπομπή 3.881 τόνων αερίων διοξειδίου του αζώτου στην ατμόσφαιρα.

Το 2015 η VW παραδέχτηκε πως είχε εφοδιάσει περισσότερα από 11 εκατομμύρια αυτοκίνητα με diesel κινητήρες με λογισμικό σχεδιασμένο για να εξαπατώνται οι ελεγκτικοί φορείς ως προς τις εκπομπές ρύπων τους, ώστε να φαίνεται ότι ήταν πολύ χαμηλότερες από τις πραγματικές. Λόγω αυτού έχει πληρώσει σχεδόν 31 δισ. ευρώ σε δικαστικά κόστη, πρόστιμα και αποζημιώσεις, κυρίως στις ΗΠΑ.