1Ανανέωση

Υπ. Μεταφορών: Όσοι έχουν δίπλωμα ΙΧ δεν οδηγούν αυτόματα και μηχανή έως 125 κ.εκ.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Κοινή Υπουργική Απόφαση A3/Οικ. 56475/6635 (PDF) που προσαρμόζει την ελληνική νομοθεσία ως προς τις διατάξεις της οδηγίας 2020/612/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 4ης Μαΐου 2020, η οποία τροποποιεί την οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης, καθώς και τροποποιεί τo Παράρτημα Ι του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101), από εδώ και στο εξής ο κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β μπορεί να οδηγήσει νόμιμα και μοτοσικλέτα μέχρι και 125 κ.εκ. χωρίς να χρειάζεται να δώσει εξετάσεις για την απόκτηση του σχετικού διπλώματος.

Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι οδηγοί αυτοκινήτου μπορούν στο εξής νόμιμα να οδηγούν σε όλη την επικράτεια μοτοσικλέτες μέχρι 125 κ.εκ. χωρίς την υποχρέωση να έχουν βγάλει δίπλωμα οδήγησης για μοτοσικλέτα.

2

Το θέμα αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, καθώς ισχυρίζεται ότι με τη συγκεκριμένη απόφαση, η οποία καταργεί την εκπαίδευση ενός υποψηφίου οδηγού μοτοσικλέτας, θα απογειωθούν τα τροχαία συμβάντα στη χώρα μας.