Ο επιδημιολογικός χάρτης υγειονομικής ασφάλειας φέρνει αλλαγές στον αριθμό ατόμων που μπορούν να μπουν σε αυτοκίνητα και ταξί. Ο χάρτης περιλαμβάνει τέσσερα επίπεδα προληπτικών μέτρων και κανόνων για κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας. Εντάσσει, δηλαδή, τις 74 περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας σε επίπεδα υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας με αντίστοιχες δέσμες μέτρων, που ισχύουν για όλους. Αυτό σημαίνει ότι κάθε επίπεδο έχει διαφορετικά μέτρα, μεταξύ των οποίων ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να βρίσκονται μέσα σε ένα αυτοκίνητο ή ταξί.

Στην Αττική π.χ, που βρίσκεται στο επίπεδο 3, επιτρέπονται στα αυτοκίνητα έως τέσσερα άτομα, ενώ όσον αφορά τα ταξί, μπορούν να βρίσκονται έως και 2 πελάτες. Στο επίπεδο 2 οι επιβάτες που μπορούν να επιβιβαστούν σε ταξί ανέρχονται σε 3 άτομα.

Επίπεδο 1. Ετοιμότητας Επίπεδο 2. Επιτήρησης Επίπεδο 3. Αυξημένης Επιτήρησης Επίπεδο 4. Αυξημένου Κινδύνου
Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλα τα ΜΜ Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλα τα ΜΜ Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλα τα ΜΜ Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλα τα ΜΜ
65% σε ΜΜΜ 50% σε ΜΜΜ 50% σε ΜΜΜ Απαγόρευση μετακινήσεων εκτός της ΠΕ στην οποία αφορούν τα μέτρα
Μέχρι 3 επιβάτες σε taxi Μέχρι 2 επιβάτες σε taxi Μέχρι 1 επιβάτης σε taxi
80% σε πλοία 65% σε πλοία 50% σε πλοία
Υποχρεωτική χρήση μάσκας και στη στάση των ΜΜΜ Υποχρεωτική χρήση μάσκας και στη στάση των ΜΜΜ
Περιορισμός στον αριθμό επιβαινόντων στο ΙΧ μέχρι 4 άτομα Περιορισμός στον αριθμό επιβαινόντων στο ΙΧ μέχρι 3 άτομα

Για τα επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) μέχρι επτά θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά τριών επιβατών πλέον του οδηγού, έναντι δύο που ίσχυε. Στις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο 1 δεν υπάρχει περιορισμός επιβατών σε ταξί, ούτε σε ΙΧ, ενώ στις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο 4 θα επιτρέπεται μόνο 1 επιβάτης και στα ΙΧ 3 άτομα.

Υποχρεωτική είναι η χρήση μάσκας στα ΜΜΜ και στα τέσσερα επίπεδα του χάρτη. Οι αλλαγές στα Μέσα αφορούν την πληρότητα. Στο επίπεδο 1 η πληρότητα είναι στο 65% και στο επίπεδο 2 αγγίζει το 50%. Εδώ, είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκα και στις στάσεις των ΜΜΜ. Από την άλλη, στο επίπεδο 3 ισχύουν τα παραπάνω, δηλαδή η πληρότητα είναι στο 50% και ισχύει η υποχρεωτική χρήση μάσκας και στη στάση των ΜΜΜ.