Από τις 22 Νοεμβρίου έγινε γνωστή η είδηση πως η κυβέρνηση θέλει να δημιουργήσει ειδική πλατφόρμα που θα δίνει την δυνατότητα στους πολίτες να δηλώνουν ψηφιακά την ακινησία του οχήματός τους, χωρίς να πρέπει να επισκεφτούν τις Δ.Ο.Υ για την κατάθεση των πινακίδων τους, προκειμένου να μην πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2021.

Πλέον η σχετική διάταξη νόμου κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, με τους ιδιοκτήτες που θέλουν να θέσουν τα οχήματά τους σε ακινησία το 2021 να κάνουν την σχετική αίτηση μέσω της ειδικής online ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί και θα κρατούν τις πινακίδες σπίτι τους, αφού δεν θα χρειάζεται να τις στείλουν στην εφορία.

1

Η διαδικασία θα ξεκινήσει μετά τις 10-15 Δεκεμβρίου οπότε θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος στους ιδιοκτήτες για να αποφασίσουν αν θα ακινητοποιήσουν ηλεκτρονικά το όχημά τους ή αν θα πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2021 ολόκληρα.

2Πρόστιμα έως 30.000 ευρώ

Αν εντοπιστούν να κυκλοφορούν με τα οχήματα τα οποία έχουν δηλώσει σε ακινησία θα έρχονται αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα. Συγκεκριμένα επιβάλλεται από την Α.Α.Δ.Ε., πέραν των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου μη καταβολής αυτών, διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ, εάν εντοπισθεί όχημα να κυκλοφορεί ή να είναι σταθμευμένο και να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, ενώ έχει δηλωθεί σε ακινησία.

Σε περίπτωση υποτροπής, το ως άνω πρόστιμο τριπλασιάζεται (30.000 ευρώ) και αφαιρείται για τρία (3) έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.

Όχημα το οποίο θα εντοπίζεται σταθμευμένο σε διαφορετικό σημείο από αυτό το οποίο έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική ακινησία θα θεωρείται ότι κυκλοφόρησε.

Για να μην καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας, η ακινησία θα δηλώνεται πριν από την έναρξη του έτους που αφορά και θα ισχύει μέχρι την ανάκλησή της μέσω αίτησης άρσης ακινησίας.

Δήλωση ακινησίας μετά την έναρξη του έτους που αφορά, δεν λαμβάνεται υπόψη για τις ανάγκες έκπτωσης των τελών κυκλοφορίας.

Επίσης στη τροπολογία αναφέρεται πως παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας, με κοινή απόφαση των οριζόμενων οργάνων, ειδικού ιστότοπου στο gov.gr, όπου με βάση μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας τους στο μητρώο οχημάτων της Α.Α.Δ.Ε., θα παρέχονται δημόσιες πληροφορίες, σχετικά με την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας των οχημάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, την τρέχουσα κατάσταση ασφάλισής τους, τυχόν δήλωσή τους ως απωλεσθέντων ή κλαπέντων και άλλες πληροφορίες.

4Τι γλιτώνουν οι ιδιόκτητες από την κατάθεση των πινακίδων

Με την υποβολή δηλώσεων ακινησίας και την κατάθεση πινακίδων των οχημάτων τους, οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων γλιτώνουν τα ακόλουθα:

  • Όσοι φορολογούμενοι κατέχουν Ι.Χ. αυτοκίνητα με κινητήρες μέχρι 1.928 κυβικά εκατοστά θα απαλλαγούν από τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2021.
  • Όσοι φορολογούμενοι κατέχουν Ι.Χ. αυτοκίνητα κυβισμού άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών θα απαλλαγούν από την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του έτους 2021 και δεν θα πληρώσουν καθόλου φόρο πολυτελούς διαβίωσης γλιτώνοντας ποσά που κυμαίνονται από 287 έως και πάνω από 4.000 ευρώ.
  • Οι κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτων, ανεξαρτήτως κυβισμού, θα γλιτώσουν από την εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης για το έτος 2021. Στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν το 2022 δεν θα υπολογιστούν τεκμήρια διαβίωσης για τα Ι.Χ. αυτοκίνητά τους.

5Παράταση της προθεσμίας πληρωμής

Η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας και για την κατάθεση των πινακίδων θα παραταθεί. Συγκεκριμένα αναμένεται ότι θα δοθεί χρονικό περιθώριο τουλάχιστον ενός μήνα, δηλαδή μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, αν και οι αποφάσεις θα ληφθούν μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα.