Η Hyundai ανακοίνωσε πως ανακαλεί 199 Kona Hybrid και 55 Kona Electric στην Ελλάδα, προκειμένου να αναβαθμίσει το λογισμικό του εγκεφάλου του ESP. Συγκεκριμένα, από την ανάκληση επηρεάζονται τα Kona Hybrid παραγωγής από Ιούνιο 2019 έως και Οκτώβριο 2020 και οι αριθμοί πλαισίων κυμαίνονται:

  • από KMHK381EGLU003178
  • έως KMHK381EGLU049089

Τα επηρεαζόμενα Kona EV είναι παραγωγής από Μάρτιο 2020 έως και Οκτώβριο 2020 και οι αριθμοί πλαισίων κυμαίνονται:

  • από KMHK381GFLU076955
  • έως KMHK381GFLU114004

Επισημαίνεται ότι δεν επηρεάζονται όλα τα αυτοκίνητα τα παραχθέντα εντός των προαναφερόμενων χρονικών διαστημάτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση στα επηρεαζόμενα Hyundai Kona Hybrid και Kona EV, εξοπλισμένα με ΙΕΒ (Integrated Electronic Brake), είναι πιθανό να ενεργοποιηθεί η ενδεικτική λυχνία βλάβης MIL και να παρουσιάσουν τον κωδικό βλάβης C240201, ο οποίος δύναται να επηρεάσει την ικανότητα φρεναρίσματος του οχήματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Οι ιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών αυτοκινήτων Hyundai σε όλη την Ελλάδα, για να γίνει προληπτικός έλεγχος και αναβάθμιση του λογισμικού του εγκεφάλου ESP, που επιφέρει επίλυση του προβλήματος, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την εταιρεία στο τηλέφωνο 210 5507220 (κα. Κυριαζή Βασιλική).