Η Ελληνική Αστυνομία αναβαθμίζεται αφού βρίσκεται σε υλοποίηση ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα, με προϋπολογισμό που ξεπερνά συνολικά τα 31.000.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την προμήθεια 675 οχημάτων, 15.690 αλεξίσφαιρων γιλέκων, καθώς και μεγάλου αριθμού ατομικών εφοδίων (επιχειρησιακές στολές, προστατευτικά κράνη, άρβυλα υψηλής και χαμηλής θωράκισης, χειροπέδες κ.λπ.) και άλλου τεχνικού και υποστηρικτικού εξοπλισμού (θερμικές κάμερες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αλκοολόμετρα κ.λπ.).

Ο παραπάνω εξοπλισμός κατανέμεται σε όλη τη χώρα, με βάση τις επιμέρους λειτουργικές ανάγκες των κατά τόπους αστυνομικών Υπηρεσιών καθώς και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.

Όσον αφορά στα 675 αυτοκίνητα, κατανέμονται σε μάχιμες Υπηρεσίες πρώτης ανταπόκρισης σε όλη τη χώρα, όπως Άμεση Δράση, Αστυνομικά Τμήματα, υπηρεσίες Τροχαίας κ.λπ. ως εξής:

 • 114 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
 • 80 στην Αττική,
 • 68 στη Θεσσαλία,
 • 63 στο Νότιο Αιγαίο,
 • 60 στη Θεσσαλονίκη,
 • 48 στην Κεντρική Μακεδονία,
 • 42 στο Βόρειο Αιγαίο,
 • 41 στην Ήπειρο,
 • 41 στην Κρήτη,
 • 39 στη Δυτική Ελλάδα,
 • 33 στη Δυτική Μακεδονία,
 • 20 στη Στερεά Ελλάδα,
 • 20 στην Πελοπόννησο και
 • 6 στα Ιόνια Νησιά.

Σημειώνεται ότι από αρχές του έτους έχουν παραληφθεί συνολικά 1.453 οχήματα, μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό η ανανέωση του στόλου των οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επιπλέον το εξοπλιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την προμήθεια μεγάλου αριθμού ατομικών εφοδίων (κράνη, μποτάκια και στολές μοτοσικλετιστών, επαναφορτιζόμενοι φακοί, χειροπέδες με θήκη, άρβυλα με υψηλή θωράκιση, κράνη μεγάλης ανθεκτικότητας κ.λπ.), καθώς και λοιπό τεχνικό και υποστηρικτικό εξοπλισμό (θερμικές κάμερες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές μετά των παρελκομένων τους, αλκοολόμετρα, κ.λπ.), όπως ενδεικτικά:

 • 8.000 πλήρεις στολές αστυνομικών επιχειρήσεων και μέτρων τάξης,
 • 8.000 άρβυλα υψηλής και χαμηλής θωράκισης,
 • 5.000 χειροπέδες με θήκη,
 • 3.000 στολές δικυκλιστών,
 • 3.000 ζεύγη μποτάκια δικυκλιστών,
 • 3.000 κράνη μοτοσυκλετιστών,
 • 3.000 κράνη μεγάλης ανθεκτικότητας,
 • 1.010 ηλεκτρονικούς υπολογιστές με λειτουργικό πρόγραμμα,
 • 1.000 επαναφορτιζόμενους φακούς,
 • 1.000 αντιβαλλιστικά κράνη,
 • 1.000 προστατευτικούς θώρακες και
 • 422 θερμικές κάμερες, πολυμηχανήματα, αλκοολόμετρα & πομποδέκτες
 • 14 οχήματα μεταφοράς προσωπικού και μέσων

Όσον αφορά στα 31 εκ. του προϋπολογισμού του εξοπλιστικού προγράμματος προέρχονται:

 • 18.450.445 ευρώ από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους,
 • 5.715.124 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας,
 • 5.091.045 ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη,

ενώ από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020, των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών για την Ενεργητική Οδική Ασφάλεια, προέρχονται:

 • 955.167 ευρώ από Περιφέρεια Θεσσαλίας ,
 • 590.293 ευρώ από Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και
 • 390.602 ευρώ από Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.