Από την Παρασκευή 1η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 00:01 θα ισχύουν οι νέες μειωμένες τιμές διοδίων στους Σταθμούς Διοδίων που διαχειρίζεται τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου.

Από την ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή προκύπτουν μειώσεις τιμών από 10 έως 30 λεπτά στους περισσότερους σταθμούς διοδίων και κατηγορίες οχημάτων. Οι τιμές διοδίων οι οποίες τροποποιούνται από 1η Ιανουαρίου 2021 απεικονίζονται με κόκκινο χρώμα στους πίνακες που ακολουθούν.

Οι τιμές μέσα στην παρένθεση – κάτω από τις κόκκινες – απεικονίζουν τις τρέχουσες τιμές. Όλες οι υπόλοιπες τιμές (με μαύρο χρώμα) παραμένουν στα επίπεδα του 2020.

Οι τιμές για τους συνδρομητές υπηρεσιών ηλεκτρονικών διοδίων eway διαμορφώνονται σύμφωνα με τα εκπτωτικά προγράμματα της εταιρείας.