Πέντε κλικ αρκούν στο ποντίκι του υπολογιστή των ιδιοκτητών οχημάτων, σε περίπτωση, που θέλουν να καταθέσουν ψηφιακά τις πινακίδες και να τα θέσουν σε ακινησία.

Η πλατφόρμα myCar θα τεθεί σε λειτουργία τις επόμενες ώρες στο διεύθυνση mycar.aade.gov.gr, και εκεί οι ιδιοκτήτες οχημάτων κάνουν login με το username και το password τους στο myTAXISnet. Στην πρώτη σελίδα μετά την είσοδο εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα, όπου οι ιδιοκτήτες έχουν δύο επιλογές εφαρμογών:

1

Επιλέγοντας “Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων” μπορούν να κατεβάσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής των τελών και να λάβουν βεβαίωση μη οφειλής τελών, σε περίπτωση, που θέλουν να μεταβιβάσουν το όχημά τους.

2

Επιλέγοντας “Ψηφιακή Ακινησία/Κυκλοφορία”, οδηγούνται στην παρακάτω σελίδα, όπου εμφανίζονται αυτομάτως ο ΑΦΜ τους, ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματός τους και η τρέχουσα ημερομηνία. Σε περίπτωση, που έχουν στην κατοχή τους περισσότερα από ένα οχήματα, τότε, κάνοντας κλικ στον αριθμό κυκλοφορίας, εμφανίζονται οι πινακίδες όλων των οχημάτων, ώστε να επιλέξουν για ποιο επιθυμούν να καταθέσουν ψηφιακά πινακίδες.

3

Επιπλέον, εμφανίζεται η κατάσταση του οχήματος (ΚΙΝΗΣΗ/ΑΚΙΝΗΣΙΑ). Επιλέγουν “Δήλωση Ακινησίας Οχημάτων”.

4

Τότε, οδηγούνται στην παρακάτω σελίδα, όπου αναγράφονται αυτόματα τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα και του οχήματός του (Αριθμός Κυκλοφορίας, Α.Φ.Μ., Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία, Διεύθυνση Κατοικίας ή Έδρας, ΔΟΥ).

5

Στη συνέχεια, κλικάρουν το σχετικό κουτί, ώστε να δηλώσουν υπεύθυνα ότι:

  • το όχημα θα φυλάσσεται σε κλειστό και περιφραγμένο χώρο
  • δεν θα κυκλοφορήσουν το όχημα μετά τη θέση σε ακινησία αυτού.

Τέλος, αναγράφουν αναλυτικά τα στοιχεία του χώρου στάθμευσης, όπου θα βρίσκεται το όχημα σε ακινησία.

Υπενθυμίζεται ότι οι πινακίδες αφαιρούνται από τον κάτοχο και διακρατούνται από τον ίδιο.

Δεν απαιτείται πλέον η κατάθεσή τους στην ΔΟΥ.

Ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση, που ο κάτοχος του – σε ακινησία – οχήματος επιθυμεί να το θέσει σε κυκλοφορία.

Η εφαρμογή myCAR ενημερώνει τον κάτοχο ότι η ψηφιακή κατάθεση πινακίδων δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, σε περίπτωση, που ο κάτοχος δεν έχει πληρώσει τέλη κυκλοφορίας, ή δεν έχει ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το όχημα.

6Έως τις 26 Φεβρουαρίου

Να σημειωθεί πως η κυβέρνηση έχει δώσει παράταση δύο μηνών στη πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, έως τις 26 Φεβρουαρίου 2021, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Μέχρι την ίδια ημερομηνία μπορεί κάποιος να καταθέσει και τις πινακίδες του οχήματός του.

Για να μην καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας του 2021, η ακινησία θα πρέπει να δηλωθεί έως τις 26 Φεβρουαρίου του 2021. Η ακινησία θα ισχύει μέχρι την ανάκλησή της μέσω αίτησης άρσης ακινησίας. Δήλωση ακινησίας μετά τις 26 Φεβρουαρίου, δεν λαμβάνεται υπόψη για τις ανάγκες έκπτωσης των τελών κυκλοφορίας.

7Πρόστιμα έως 30.000 ευρώ

Αν διαπιστωθεί ότι οι ιδιοκτήτες κυκλοφορούν τα οχήματά τους ή ότι το όχημα είναι σταθμευμένο, με τις πινακίδες επάνω, τότε – πλέον των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου εκπρόθεσμης πληρωμής -, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ.

Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο τριπλασιάζεται στα 30.000 ευρώ και αφαιρείται για τρία χρόνια το δίπλωμα οδήγησης του κατόχου.

Όχημα το οποίο θα εντοπίζεται σταθμευμένο σε διαφορετικό σημείο από αυτό το οποίο έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική ακινησία θα θεωρείται ότι κυκλοφόρησε.