12 επιπλέον κάμερες σε λεωφορειολωρίδες στην Αθήνα θα τοποθετηθούν προκειμένου να εντοπίζονται οι παραβάτες, με την κλήση να στέλνεται ταχυδρομικώς στο σπίτι του ιδιοκτήτη του οχήματος.

Οι κάμερες που θα μπορούν να εντοπίζουν και παραβίαση του ορίου ταχύτητας, θα έχουν δυνατότητα λήψης 2 φωτογραφιών ανά δευτερόλεπτο και μετά την βεβαίωση της παράβασης, θα λαμβάνονται τα συγκεκριμένα στοιχεία: τύπος οχήματος, ταχύτητα οχήματος και λωρίδα παράβασης, προκειμένου να γίνεται η διασταύρωση των στοιχείων και το που θα πρέπει να αποσταλεί η κλήση.

Οι 12 νέες κάμερες θα τοποθετηθούν:

  • 5 στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας
  • 3 στη λεωφόρο Αλεξάνδρας
  • 3 στη λεωφόρο Μεσογείων
  • 1 στη λεωφόρο Κηφισίας