Η Αλεξάνδρα Σδούκου, γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προανήγγειλε επτά αλλαγές στο πρόγραμμα “Κινούμαι Ηλεκτρικά” που παρέχει επιδοτήσεις για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων.

Οι αλλαγές που στοχεύουν στο να δοθεί περαιτέρω ώθηση στην εφαρμογή του προγράμματος είναι:

  • Η αύξηση του ποσού που επιδοτεί την απόσυρση για τα ταξί.
  • Η άρση της υποχρέωσης αγοράς του οχήματος στη λήξη της χρονομίσθωσης.
  • Η αύξηση του αριθμού των επιδοτούμενων οχημάτων ανά εταιρεία, από 3 που είναι σήμερα σε 10.
  • Η διευκόλυνση της δανειοδότησης των εταιριών για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων με παροχή της δυνατότητας εκχώρησης της επιδότησης στην τράπεζα.
  • Η δυνατότητα ενίσχυσης ορισμένων κλάδων επιχειρήσεων όπως είναι οι εταιρίες ενοικίασης οχημάτων και τα ξενοδοχεία, για αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων.
  • Η δυνατότητα ενίσχυσης επιχειρήσεων και για αγορά φορτιστών, που παρέχεται σήμερα μόνο σε ιδιώτες.
  • Η ένταξη Δημοτικών επιχειρήσεων και ΝΠΙΔ του ευρύτερου δημόσιου τομέα στη δράση, για επιδότηση αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων.

Η εφαρμογή του προγράμματος οδήγησε σε σημαντική αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με αποτέλεσμα την υπερκάλυψη του στόχου που είχε τεθεί για το 2020.

Συγκεκριμένα το 2020 έγιναν 2.150 ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων (έναντι στόχου 1.265), μέγεθος που αντιστοιχεί στο 2,6 % του συνόλου. Στο πρόγραμμα υπεβλήθησαν 10.000 αιτήσεις και απορροφήθηκαν 9 εκατ. ευρώ, ποσό που “μεταφράζεται” σε κύκλο εργασιών ύψους 42 εκατ. ευρώ στην αγορά.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό το 2021, θα χωροθετηθούν 10.000 σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ με τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης θα επιδιωχθεί η εφαρμογή προγράμματος επιδότησης για αγορά και εγκατάσταση φορτιστών καθώς και η στήριξη της πράσινης βιομηχανίας ηλεκτροκίνησης για την ανάπτυξη παραγωγικών μονάδων από εγχώριους και διεθνείς επενδυτές.