Το θερμοχρωμικό χρώμα είναι μια θερμοευαίσθητη επίστρωση στο σώμα του αυτοκινήτου και περιέχει ειδικές χρωστικές ουσίες που ανταποκρίνονται στις αλλαγές της θερμοκρασίας.

Δηλαδή, όταν έρχεται σε επαφή με ένα ζεστό ή κρύο αντικείμενο, το χρώμα αλλάζει εντελώς την εμφάνισή του. Κάθε χρωστική ουσία είναι μια μικροκάψουλα, η οποία, στην πραγματικότητα, προκαλεί αλλαγή στο χρώμα, επηρεάζοντας ολόκληρο το αντικείμενο ως σύνολο.

Όταν η θερμοκρασία αλλάξει, το χρώμα του αυτοκινήτου αλλάζει, και με αυτόν τον τρόπο μπορείς να βάψεις το αυτοκίνητό όχι σε ένα χρώμα, αλλά να εφαρμόσεις ένα μοτίβο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι πιο θεαματικό, ή πιο κιτς (ανάλογα την οπτική του καθενός).

Με τέτοια βαφή είναι βαμμένο το Audi A4 του παραπάνω video, στο οποίο μπορείς να δεις πως αλλάζει χρώμα σε κάθε επαφή. Enjoy!