34 επιβατικά, 6 pickup και 5 ειδικά οχήματα μεταγωγής κρατουμένων, υπηρεσιακού και ελεύθερου χρωματισμού, εντάχθηκαν σήμερα στον στόλο της Ελληνικής Αστυνομίας, τα οποία αποκτήθηκαν μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, συγχρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης, από μεταφορά πιστώσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Πιο αναλυτικά κατανέμονται:

  • 20 στην Αττική
  • 8 στη Θεσσαλονίκη
  • 6 στην Κεντρική Μακεδονία
  • 6 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
  • 2 στη Δυτική Μακεδονία
  • 2 στην Ήπειρο
  • 1 στο Νότιο Αιγαίο

Υπενθυμίζεται ότι εντός του 2020 η Ελληνική Αστυνομία υλοποίησε ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο παραλαβής 1.453 νέων οχημάτων.

Με την προσθήκη των οχημάτων αυτών ενισχύεται σημαντικά και αναβαθμίζεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα και ανταπόκριση των κατά τόπους αστυνομικών Υπηρεσιών και βελτιώνεται το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.