Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωρά σε αλλαγές στις εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης που έχουν ως στόχο την διαφάνεια. Έτσι θα γίνεται χρήση οπτικοακουστικής καταγραφής, αλλάζει η θέση του εκπαιδευτή στο όχημα, ο οποίος θα κάθεται στο πίσω κάθισμα, θα γίνεται ψηφιακός έλεγχος ταυτοπροσωπίας, θα υπάρχουν κυρώσεις προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης του αποτελέσματος από την επιτροπή εποπτείας, αλλά και θα δίνεται η δυνατότητα ο υποψήφιος οδηγός να ασκήσει ένσταση.

Ως προς το περιεχόμενο, όλη η ύλη της θεωρητικής εκπαίδευσης, αλλά και το περιεχόμενο της πρακτικής δοκιμασίας θα προσαρμοστεί με βάση διεθνείς καλές πρακτικές, ώστε να υπηρετείται πρωτίστως ο στόχος της βελτίωσης της οδικής ασφαλείας.

1Διάβασε ακόμη

11 αλλαγές στο δίπλωμα οδήγησης. Μαθήματα από τα 17 έτη

Στη θεωρητική εξέταση θα είναι η εισαγωγή μελέτης περίπτωσης όπου ο υποψήφιος θα πρέπει να απαντήσει σε μια αλληλουχία ερωτήσεων που σχετίζονται με πραγματικά περιστατικά. Κάποιες πρακτικές δοκιμασίες, όπως η οπισθοπορεία με γωνία θα αφαιρεθούν, ενώ θα προστεθούν κάποιες άλλες.

Συγκεκριμένα αλλάζει η φιλοσοφία της θεωρητικής εξέτασης και της πρακτικής δοκιμασίας για την απόκτηση άδειας οδήγησης. Έτσι θα υπάρχουν:

  • Νέα εγχειρίδια για την εκπαίδευση των υποψήφιων οδηγών με την παιδαγωγική επιμέλεια του Ευγενίδου Ιδρύματος.
  • Καταργείται το σύστημα εξέτασης που βασίζεται σε προκαθορισμένες ερωτήσεις με γνωστές απαντήσεις και δημιουργείται τράπεζα θεμάτων που προϋποθέτει τη διενέργεια θεωρητικών μαθημάτων στη σχολή οδήγησης.
  • Ειδικό εκπαιδευτικό εγχειρίδιο και ειδική θεωρητική εξέταση για ειδικές ομάδες πληθυσμού: πολίτες που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, με μαθησιακές δυσκολίες καθώς και όσοι έχουν προβλήματα ακοής.
  • Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με διεύρυνση της πλατφόρμας e-drive academy σε συνεργασία με το Υπ. Παιδείας και τη διοργάνωση προγραμμάτων μέσω του ΙΝ.ΕΠ. του ΕΚΔΑΑ
  • Κατάρτιση εκπαιδευτών οδήγησης και πιστοποιημένη επιμόρφωση τουλάχιστον κάθε 3 χρόνια.