Η Volkswagen ανακοίνωσε πως θα περικόψει 4.000 θέσεις εργασίας στη Γερμανία, προσφέροντας πρόωρη ή μερική συνταξιοδότηση σε υπαλλήλους της, μεγαλύτερης ηλικίας, με βάση ένα πρόγραμμα κόστους 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των υπαλλήλων που εγκαταλείπουν την Volkswagen στο πλαίσιο συνταξιοδότησης μέχρι το τέλος του 2023, η γερμανική εταιρεία κατάληξε σε ένα σχέδιο να προσφέρει μερική συνταξιοδότηση σε εργαζομένους της που γεννήθηκαν μεταξύ 1961 και 1964 και πρόωρη συνταξιοδότηση στους εργαζομένους της που γεννήθηκαν μεταξύ 1956 και 1960.

Περίπου 11.500 εργαζόμενοι του VW Group γεννήθηκαν μεταξύ 1956 και 1964, με την VW να αναμένει πως έως και 900 υπάλληλοι της θα προσφερθούν εθελοντικά στα μοντέλα πρόωρης και μερικής μερικής συνταξιοδότησης.

Παράλληλα η Volkswagen θα παρατείνει το πάγωμα των προσλήψεων μέχρι το τέλος του έτους, ενώ αρχικά επρόκειτο να ισχύσει μόνο στο πρώτο τρίμηνο. Προσλήψεις εξωτερικών συνεργατών μπορεί να γίνουν μόνο σε τομείς όπως είναι η τεχνολογία των πληροφοριών και το λογισμικό.