Το BMW Group θα επιταχύνει την επέκταση της ηλεκτροκίνησης τα προσεχή χρόνια, μιας και στοχεύει μέχρι το 2030, τουλάχιστον οι μισές από τις παγκόσμιες πωλήσεις της εταιρείας να προέρχονται από αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα. Αυτό θα αυξήσει τις ανάγκες για λίθιο, ένα σημαντικό υλικό για την παραγωγή κυψελών μπαταριών.

Γι’ αυτό το λόγο, η εταιρεία θα προμηθεύεται λίθιο από ένα δεύτερο κορυφαίο προμηθευτή, την Livent που εδρεύει στην Αμερική. Η αξία της πολυετούς σύμβασης ανέρχεται συνολικά στα 285 εκατομμύρια ευρώ. Η Livent θα προμηθεύει λίθιο απευθείας στους κατασκευαστές κυψελών μπαταριών του BMW Group από το 2022.

1

Το BMW Group ήδη υπέγραψε σύμβαση για την προμήθεια λιθίου από εξόρυξη πετρωμάτων στην Αυστραλία το 2019. Τώρα, η εταιρεία διευρύνει τη βάση προμηθευτών της και επιπρόσθετα προμηθεύεται λίθιο από την Αργεντινή, όπου η πρώτη ύλη λαμβάνεται από την άλμη των αλυκών.

Η Livent εφαρμόζει μία καινοτόμα μέθοδο, η οποία δίνει έμφαση στη βιώσιμη χρήση νερού και ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις στα τοπικά οικοσυστήματα και τις κοινότητες. Επίσης, η εταιρεία θα προσφέρει σημαντικά στοιχεία στη μελέτη με θέμα την εξόρυξη βιώσιμου λιθίου που έχει αναθέσει το BMW Group.

2

Το BMW Group προμηθεύεται κρίσιμες πρώτες ύλες, όπως το λίθιο και το κοβάλτιο, απευθείας από παραγωγούς και το διαθέτει στους προμηθευτές κυψελών μπαταριών. Με αυτό τον τρόπο, η εταιρεία διασφαλίζει απόλυτη διαφάνεια σε ότι αφορά την προέλευση και τις μεθόδους εξόρυξης των υλικών.

3Βιώσιμη εξόρυξη λιθίου στην Αργεντινή

Στις αλατολίμνες στην περιοχή των συνόρων μεταξύ Αργεντινής, Βολιβίας και Χιλής βρίσκονται σχεδόν τα μισά από τα παγκόσμια αποθέματα λιθίου. Στη συμβατική εξόρυξη λιθίου, το αλμυρό νερό από τις υπόγειες λίμνες αντλείται από το έδαφος και εξατμίζεται σε ρηχές κοιλότητες.

4

Η Livent συλλέγει το λίθιο από μία αλυκή στη Βόρεια Αργεντινή, χρησιμοποιώντας μία κατοχυρωμένη μέθοδο που είναι εξαιρετικά βιώσιμη. Για ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο οικοσύστημα της περιοχής, η περισσότερη από την άλμη που χρησιμοποιείται επιστρέφει απευθείας στο φυσικό περιβάλλον και δεν εξατμίζεται. Έτσι διατηρείται σε μεγάλο βαθμό την ισορροπία μεταξύ των στρωμάτων άλμης και των υπόγειων υδροφόρων στρωμάτων.

Διαλύτες και άλλα χημικά δεν έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Επίσης, απαιτείται πολύ λιγότερος χώρος επειδή σπάνια χρησιμοποιούνται κοιλότητες εξάτμισης. Η εταιρεία συμμετέχει επίσης σε τοπικά εκπαιδευτικά προγράμματα και μέτρα υποδομής.

5Μελέτη νερού για την εξόρυξη λιθίου

Το BMW Group και η BASF ανέθεσαν μία επιστημονική ανάλυση της χρήσης νερού σε διαφορετικές μεθόδους εξόρυξης λιθίου στη Νότια Αμερική από το University of Alaska Anchorage και το University of Massachusetts στα τέλη του 2020. Η μελέτη θα διερευνήσει τις επιπτώσεις της εξόρυξης λιθίου στα τοπικά αποθέματα νερού και στα οικοσυστήματα των περιοχών.

6

Στόχος είναι να βελτιωθεί η επιστημονική κατανόηση της σχέσης μεταξύ φρέσκου νερού και υδροφορέων άλμης λιθίου, για την αξιολόγηση διαφορετικών τεχνολογιών, κάτι που θα αποτελέσει τη βάση για την αξιολόγηση της βιώσιμης εξόρυξης λιθίου. Η μελέτη θα προσφέρει στις εταιρείες μία επιστημονική βάση για τη λήψη πιο εμπεριστατωμένων αποφάσεων πάνω στη βιώσιμη εξόρυξη λιθίου στη Λατινική Αμερική. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα είναι διαθέσιμα το πρώτο τρίμηνο του 2022.

7Τήρηση των αυστηρών προτύπων της IRMA για την εξόρυξη λιθίου

Το BMW Group έγινε ο πρώτος κατασκευαστής αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο που προσχώρησε στην πρωτοβουλία Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) στις αρχές του 2020. Η IRMA είναι μία πρωτοβουλία πολλών ενδιαφερομένων μερών και έχει αναπτύξει οδηγίες για την υπεύθυνη εξόρυξη πρώτων υλών και υλικών και έχει θεσπίσει αυστηρούς κανόνες για την συμμόρφωση με περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα. Το BMW Group έχει θέσει ως στόχο την πιστοποίηση των εταιρειών εξόρυξης σύμφωνα με αυτό το πρότυπο στο μέλλον.

8

Κατόπιν υπόδειξης του BMW Group, η Livent έχει γίνει τώρα δόκιμο μέλος της IRMA, που σημαίνει ότι έχει δεσμευτεί να υποβληθεί σε ανεξάρτητο έλεγχο. Η Livent είναι η πρώτη εταιρεία με εξορυκτικές δραστηριότητες στην Αργεντινή που έχει προβεί σε αυτή τη δέσμευση και μία από τις πρώτες εταιρίες εξόρυξης λιθίου στον κόσμο που πραγματοποιεί κάτι τέτοιο.

9Το BMW Group επιταχύνει το ρυθμό επέκτασης της ηλεκτροκίνησης

Το BMW Group θα έχει ήδη δώδεκα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα στους δρόμους από το 2023. Από τώρα μέχρι το 2025, το BMW Group θα αυξήσει τις πωλήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της κατά μέσο όρο πάνω από 50% το χρόνο – δεκαπλάσιος αριθμός πωλήσεων συγκριτικά με αυτές του 2020. Μέχρι το τέλος του 2025, η εταιρεία θα έχει παραδώσει συνολικά γύρω στα δύο εκατομμύρια αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα.

Σύμφωνα με την τρέχουσα πρόβλεψη της αγοράς, η εταιρεία εκτιμά ότι τουλάχιστον το 50% των παγκόσμιων πωλήσεών της θα προέρχεται από αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα το 2030. Μέχρι τότε, δεν θα υπάρχει κάποια κατηγορία μοντέλων σε ολόκληρη τη γκάμα του BMW Group, στην οποία η εταιρεία δεν θα προσφέρει τουλάχιστον ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο. Η εταιρεία θα μπορεί επίσης να διαχειρίζεται ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων ανάλογα με την αύξηση της ζήτησης. Συνολικά, μέσα στην επόμενη δεκαετία, αναμένεται να κυκλοφορήσουν περίπου δέκα εκατομμύρια αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα του BMW Group.