Με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), από σήμερα, Δευτέρα 24 Μαΐου 2021, αυξάνεται ο επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων στα αυτοκίνητα και στα ταξί.

1Συγκεκριμένα:

 • Συνολικά τέσσερα άτομα στα ΙΧ αυτοκίνητα (τρεις επιβάτες και ο οδηγός)
 • Συνολικά τέσσερα άτομα στα ταξί (τρεις επιβάτες και ο οδηγός)
 • Συνολικά τέσσερα άτομα στα ΕΙΧ οχήματα με οδηγό έως 7 θέσεων
 • Συνολικά μέχρι τέσσερις επιβάτες πλέον του οδηγού σε ΕΔΧ οχήματα ειδικής μίσθωσης και επιβατηγά ΙΧ οχήματα με οδηγό 9 θέσεων
 • Συνολικά μέχρι 3 άτομα πλέον του οδηγού στα διπλοκάμπινα μικτής χρήσης και τύπου βαν οχήματα
 • Σε περίπτωση γονέων με ανήλικα παιδιά, οι επιβάτες μπορεί να είναι και 4, δηλαδή συνολικά 5 μαζί με τον οδηγό.

Παράλληλα, η υπέρβαση του ορίου των επιβαινόντων επιτρέπεται εφόσον στο όχημα επιβαίνουν ανήλικα τέκνα ή άτομο που χρήζει βοήθειας από δεύτερο επιβάτη για τη μετακίνησή του.

Υπενθυμίζεται ότι εξαίρεση από την υποχρέωση χρήσης μάσκας σε αυτοκίνητο προβλέπεται μόνο αν στο όχημα επιβαίνουν, σύζυγοι ή συμβιούντες ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού.

2Ποιοι είναι οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού

3Α’ βαθμού

 • (κατιόντες – ανιόντες) γονείς, παιδιά
 • (εξ αγχιστείας) ο σύζυγος, η σύζυγος, πεθερός, πεθερά

4Β’ βαθμού

 • (κατιόντες – ανιόντες) παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια
 • (εξ αγχιστείας) γαμπρός, νύφη, κουνιάδος, κουνιάδα (γυναικάδελφοι)
 • (εκ πλαγίου) αδέλφια