Η Mercedes-Benz προχωρά στην ανάκληση 2.407 GLC, GLE, E-Class και C-Class που κατασκευάστηκαν μεταξύ 4 Σεπτεμβρίου 2018 και 17 Μαρτίου 2021, επειδή ο βραχίονας του εντατήρα του ιμάντα μπορεί να κατασκευαστεί με οριακή ανοχή, που θα μπορούσε να προκαλέσει τριβή στη μια πλευρά του ιμάντα, προκαλώντας την αστοχία του.

Ως αποτέλεσμα η αντλία του ψυκτικού ενδέχεται να σταματήσει να λειτουργεί προκαλώντας υπερθέρμανση του κινητήρα, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η στεγανότητα του κάρτερ λαδιού. Κατά συνέπεια, το λάδι μπορεί να διαρρεύσει στο δρόμο, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των οχημάτων που ακολουθούν.