Η Mercedes προχωρά στην ανάκληση 654 GLE, GLS, C-Class, E-Class, S-Class, E-Class Coupe, E-Class Cabriolet, GLC, CLS και G-Class στην Ελλάδα, παραγωγής ετών 2017 έως 2021.

Στα επηρεαζόμενα οχήματα, η αντλία ψυκτικού υγρού που λειτουργεί με υποπίεση ενδέχεται να εμφανίζει διαρροή ανάμεσα στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού και υποπίεσης. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να εισχωρήσει ψυκτικό στο κύκλωμα υποπίεσης.

Εάν οι ηλεκτρικές βαλβίδες εναλλαγής τροφοδοτούνταν με ψυκτικό, δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί – με το πέρασμα του χρόνου και σε μεμονωμένες περιπτώσεις – η συνεχής αύξηση της θερμοκρασίας του εξαρτήματος λόγω μιας ηλεκτροχημικής αντίδρασης, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει μέχρι και κίνδυνο πυρκαγιάς.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να επισκεφθούν τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Mercedes-Benz, προκειμένου να γίνει ενημέρωση λογισμικού και αντικατάσταση της ηλεκτρικής βαλβίδας εναλλαγής, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τη γραμμή εξυπηρέτησης στα τηλέφωνα 00800 97777777 ή 0030 2112111597.