Από την Παρασκευή 1η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 00:01 θα ισχύουν οι νέες αυξημένες τιμές διοδίων στους Σταθμούς Διοδίων που διαχειρίζεται η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. Πρόκειται για 5 μετωπικούς σταθμούς και 10 πλευρικούς από την Λαμία μέχρι το Κλειδί Ημαθίας.

Οι τιμές διοδίων οι οποίες τροποποιούνται από 1η Ιανουαρίου 2022 απεικονίζονται με κόκκινο. Οι τιμές μέσα στην παρένθεση, κάτω από τις κόκκινες, απεικονίζουν τις τρέχουσες τιμές. Όλες οι υπόλοιπες τιμές παραμένουν στα επίπεδα του 2021.

Οι τιμές για τους συνδρομητές υπηρεσιών ηλεκτρονικών διοδίων eway διαμορφώνονται σύμφωνα με τα εκπτωτικά προγράμματα της εταιρείας.