Η Volvo έκανε σήμερα γνωστό πως διόρισε ως πρόεδρο και CEO της τον Jim Rowan. Ο πρώην CEO της Dyson, πρώην COO της BlackBerry και νυν CEO της Ember Technologies, θα διαδεχτεί τον Hakan Samuelsson από τις 21 Μαρτίου του 2022.

Ο Samuelsson εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της Volvo το 2010 και διατελεί χρέη CEO από τον Οκτώβριο του 2012. Θα αποχωρήσει επίσης από το διοικητικό συμβούλιο της Volvo, αλλά θα συνεχίζει να είναι πρόεδρος της Polestar.