Εξαιτίας ενός σφάλματος στο λογισμικό, η λειτουργία προειδοποίησης για δυσλειτουργικά φλας δεν λειτουργεί στα Corsa κατασκευάστηκαν μεταξύ 15 Ιουλίου 2019 και 4 Ιουνίου 2021.

Γι’αυτό η Opel ανακαλεί 204.297 Corsa, επειδή το παραπάνω πρόβλημα μπορεί να προκαλέσει ατύχημα. Η επιδιόρθωση του προβλήματος θα γίνει την εγκατάσταση νέου λογισμικού.