Η κυβέρνηση επιθυμεί να μειώσει τα τροχαία ατυχήματα, ειδικά εκείνα που συμβαίνουν από νέους οδηγούς ηλικίας έως 38 ετών και έτσι σκέφτεται να προσφέρει έκπτωση στα τέλη κυκλοφορίας αλλά και μειωμένα ασφάλιστρα σε όσους νέους οδηγούς δεν προκαλούν ατυχήματα.

Η πρόταση που έχει πέσει στο κυβερνητικό τραπέζι προβλέπει οικονομικά κίνητρα για τους νέους οδηγούς ηλικίας έως 38 ετών με στόχο τη συμμόρφωσή τους στους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την αποφυγή σοβαρών, ακόμα και θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιδέα έχει συζητηθεί από κυβερνητικά στελέχη με εκπροσώπους των ασφαλιστικών εταιρειών και υπάρχουν συζητήσεις για αναπροσαρμογή του πλαισίου σχετικά με τα όρια κάλυψης και τους κινδύνους και για την εφαρμογή διαφορετικής τιμολογιακής πολιτικής για τους νέους οδηγούς.

Η υπό εξέταση ιδέα στηρίζεται σε τρεις πυλώνες:

Πρώτον, μείωση του ασφαλίστρου για νέους με συνεπή οδηγική συμπεριφορά. Η μείωση των ασφαλίστρων θα συνδέεται με επαναπροσδιορισμό των ορίων και των κινδύνων κάλυψης, σε συνδυασμό με άντληση περισσότερων στοιχείων σχετικά με την οδηγική συμπεριφορά, τα ατυχήματα και άλλα δημογραφικά χαρακτηριστικά.

Δεύτερον, δημιουργία δεδομένων για τα στοιχεία των οδηγών και σύνδεση με την ΑΑΔΕ.

Τρίτον, κίνητρα για αύξηση των ασφαλισμένων οχημάτων και περιορισμός εσόδων από τέλη και ανασφάλιστα οχήματα, μέσω διασύνδεσης συστημάτων ΑΑΔΕ και ασφαλιστικών εταιρειών.

Τα αγκάθια και οι ενστάσεις εστιάζονται κυρίως στη δημοσιονομική επίπτωση (είσπραξη εσόδων από τα τέλη κυκλοφορίας), στην προστασία προσωπικών δεδομένων και στην ελεύθερη τιμολόγηση στην ασφαλιστική αγορά, στο πλαίσιο του υγιούς ανταγωνισμού.

Κομβικό σημείο αποτελεί η σωστή καταγραφή των δεδομένων, καθώς από τη συμμόρφωση των οδηγών θα εξαρτάται το ύψος των ασφαλίστρων και των τελών κυκλοφορίας.