Η Stellantis ανακαλεί 2.185 Jeep Gladiator και Wrangler και 1.143 RAM 1500 επειδή ο συσπειρωτήρας της ζώνης ασφαλείας μπορεί να δυσλειτουργήσει, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της λειτουργίας του συστήματος συγκράτησης σε περίπτωση ατυχήματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού των επιβατών.

Τα Jeep Gladiator, Wrangler και RAM 1500 που επηρεάζονται από αυτήν την ανάκληση κατασκευάστηκαν μεταξύ 22 Νοεμβρίου και 23 Δεκεμβρίου 2021.