Στην ανάκληση και των 35 Semi που παρέδωσε μέχρι σήμερα προχωρά η Tesla, επειδή σε αυτά ενδέχεται η μονάδα ηλεκτρονικής βαλβίδας φρένου στάθμευσης (PVM) να είναι προβληματική.

Η μονάδα προέρχεται από τον προμηθευτή Bendix Commercial Vehicle Systems LLC και θα μπορούσε να αποτύχει να μετακινήσει τη βαλβίδα στη θέση στάθμευσης όταν είναι ενεργοποιημένο το χειρόφρενο.

Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στη κύλιση του φορτηγού όταν ο οδηγός πατήσει το κουμπί του χειρόφρενου και αφήσει το πεντάλ του φρένου, οδηγώντας ενδεχομένως σε ατύχημα. Επιπλέον η μονάδα ενδέχεται να μην απεμπλέξει το χειρόφρενο όταν ο οδηγός πατήσει το κουμπί, με αποτέλεσμα το φορτηγό να παραμείνει ακινητοποιημένο.

Η εταιρία θα αντικαταστήσει δωρεάν τη προβληματική PVM μονάδα με μια νέα.