Η BMW ανακαλεί 49.379 X1 και 2-Series που κατασκευάστηκαν μεταξύ 28 Ιουνίου 2021 και 6 Απριλίου 2022, επειδή οι ζώνες ασφαλείας των πίσω καθισμάτων ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά, αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού σε περίπτωση ατυχήματος.

Η εταιρία στα προς ανάκληση αυτοκίνητα θα αντικαταστήσει τις ζώνες ασφαλείας των πίσω καθισμάτων.