Έξυπνα τηλεδιαχειριζόμενα δίκτυα φωτισμού στους οδικούς άξονες αρμοδιότητάς των 13 Περιφερειών της χώρας, για την βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας, προκήρυξε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Ο διαγωνισμός ύψους σχεδόν 130 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης αύξησης φυσικού αντικειμένου έως 50%), έχει ως φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του άξονα “Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας” του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”.

1

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης οι Περιφέρειες θα έχουν τη δυνατότητα να φωτίσουν 958 χιλιόμετρα οδικού δικτύου, το οποίο μέχρι σήμερα παρουσιάζει παντελή έλλειψη φωτισμού, μέσω της προμήθειάς και εγκατάστασης 31.938 νέων αυτόνομων έξυπνων τηλεδιαχειριζόμενων ιστών φωτισμού τεχνολογίας LED. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23η/06/2023.

Ο διαγωνισμός για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο φέρει τον τίτλο “Ανάπτυξη Αυτόνομων Έξυπνων Τηλεδιαχειριζόμενων Δικτύων Φωτισμού τεχνολογίας LED στους Οδικούς Άξονες της Χώρας, Αρμοδιότητάς των 13 Περιφερειών για την Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας”. Όπως σημειώνεται στην προκήρυξη, είναι κοινά αποδεκτό και στατιστικά τεκμηριωμένο ότι ένα σημαντικό μέρος των τροχαίων ατυχημάτων τόσο στο αστικό όσο και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της χώρας, προκαλείται από την έλλειψη ή από την ανεπάρκεια του οδικού φωτισμού.

2Ποιο είναι το αντικείμενο – Το όριο ταχύτητας και οι παρεμβάσεις

Αντικείμενο της συμφωνίας – πλαίσιο είναι η ανάπτυξη αυτόνομων έξυπνων τηλεδιαχειριζόμενων δικτύων φωτισμού στους οδικούς άξονες αρμοδιότητάς των 13 (δεκατριών) Περιφερειών της χώρας για την βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας αλλά και την αισθητική αναβάθμιση αυτών, με έμφαση σε τμήματα του οδικού δικτύου, τα οποία δεν φωτίζονται καθόλου και υπάρχει σε αυτά έλλειψη – απουσία υποδομής (υπογείου δικτύου και ιστών οδικού φωτισμού).

Στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου της συμφωνίας-πλαίσιο, κάθε Περιφέρεια θα κληθεί να προτείνει τα τμήματα του οδικού δικτύου με όριο ταχύτητας μέχρι 60 χλμ/ώρα αρμοδιότητάς της στα οποία παρουσιάζεται έλλειψη ή ανεπάρκεια οδικού φωτισμού, και να τα προτεραιοποιήσει ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας τους (αριθμός, συχνότητα και σοβαρότητα τροχαίων ατυχημάτων σε αυτά).

Στο πλαίσιο της μελέτης εφαρμογής που θα εκπονηθεί από τον ανάδοχο θα προσδιοριστούν με αντικειμενικά κριτήρια επικινδυνότητας τα τελικά σημεία ανά Περιφέρεια, τα οποία και θα ενταχθούν στα πλαίσια του έργου. Ειδικότερα με την παρούσα σύμβαση οι Περιφέρειες θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν 958 χιλιόμετρα φωτιζόμενου οδικού δικτύου σε δίκτυο το οποίο σήμερα δεν φωτίζεται καθόλου, μέσω της προμήθειάς και εγκατάστασης 31.938 νέων αυτόνομων έξυπνων τηλεδιαχειριζόμενων ιστών φωτισμού (υπολογίζεται ότι η μέση απόσταση μεταξύ των ιστών θα είναι 30 μ.).

Μέσω της ανάπτυξης των αυτόνομων έξυπνων τηλεδιαχειριζόμενων δικτύων φωτισμού τεχνολογίας LED, η κάθε Περιφέρεια θα διασφαλίσει την άνετη και ασφαλή διέλευση οχημάτων και πεζών στα μέχρι πρότινος σκοτεινά τμήματα του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς της. Ειδικότερα, κάθε αυτόνομος, έξυπνος, τηλεδιαχειριζόμενος στύλος φωτισμού θα διαθέτει κατάλληλο φωτοβολταϊκό πάνελ και μπαταρία λιθίου ή νικελίου που θα φορτίζει την ημέρα και θα ρευματοδοτεί το φωτιστικό LED τις νυχτερινές ώρες με απόλυτη επάρκεια ισχύος.

Επίσης, το σύστημα αυτονόμου φωτισμού θα διαθέτει και ένα έξυπνο ελεγκτή MPP ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει δυναμικά και σε πραγματικό χρόνο την ένταση του φωτισμού που παρέχεται από το φωτιστικό, ο οποίος θα επικοινωνεί μέσω sim κάρτας με το κεντρικό λογισμικό τηλεδιαχείρισης. Έτσι, τμήματα του οδικού δικτύου των Περιφερειών της χώρας, τα οποία μέχρι σήμερα είναι στο απόλυτο σκοτάδι και αποτελούν σημεία παγίδες για τους οδηγούς και τους πεζούς και λόγω έλλειψης υποδομής παραμένουν αφώτιστα, θα αποκτήσουν με εύκολο και οικονομικό τρόπο επαρκή φωτισμό για την ασφαλή διέλευσή οχημάτων και πεζών.

3Κάθε αυτόνομος έξυπνος τηλεδιαχειριζόμενος στύλος φωτισμού θα αποτελείται από:

  • Ειδικοί, κατάλληλα σχεδιασμένοι και στατικά μελετημένοι για το βάρος του φωτιστικού, των πάνελ και των συσσωρευτών, κωνικοί γαλβανισμένοι σιδηροϊστοί ύψους 8-10 μ., σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας.
  • Φωτιστικά σώματα υψηλής απόδοσης τεχνολογίας LED, ισχύος ≤80W, κλάσης μόνωσης ΙΙΙ, κατάλληλα για λειτουργία σε αυτόνομο σύστημα.
  • Μπαταρία λιθίου ή νικελίου κατάλληλης βάσης στήριξης και κατάλληλης χωρητικότητας που θα εξασφαλίζει >1 ημέρα αυτονομία λειτουργίας του φωτιστικού σημείου χωρίς την αναγκαιότητα φόρτισής της.
  • Φωτοβολταϊκό πάνελ κατάλληλων διαστάσεων και ισχύος , με την αναλογούσα βάση στήριξης που θα συλλέγει ηλιακή ενέργεια κατά τη διάρκεια της ημέρας και θα τροφοδοτεί την μπαταρία λιθίου ή νικελίου.
  • Έξυπνο controller τύπου MPPT, το οποία α) θα ρυθμίζει την ένταση του φωτιστικού λαμβάνοντας υπόψη την διαθέσιμη ενέργεια της μπαταρίας και β) θα επικοινωνεί μέσω sim κάρτας με το κεντρικό λογισμικό ελέγχου.
  • Κεντρικό λογισμικό τηλεδιαχείρισης, τηλεελέγχου Custom made για την προτεινόμενη κάθε φορά λύση.
  • Κεντρικό λογισμικό συστήματος προληπτικής συντήρησης του συστήματος.

Στο προτεινόμενο έργο περιλαμβάνεται η προμήθεια, η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία όλων των ανωτέρω μετά της απαιτούμενης εργασίας, των υλικών και των μικρο-υλικών που θα απαιτηθούν. Επίσης, προβλέπεται και η παροχή υπηρεσιών εγγύησης του εξοπλισμού και τεχνικής υποστήριξης για δύο (2) έτη μετά την οριστική παραλαβή της κάθε εκτελεστικής σύμβασης χωρίς πρόσθετο κόστος.

[Photos credit: depositphotos.com]