Η Jeep ανακαλεί 89.237 Grand Cherokee και Grand Cherokee L, παραγωγής 2021 – 2023, επειδή ενδέχεται η κολώνα τιμονιού να είναι προβληματική και να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου του αυτοκινήτου.

Συγκεκριμένα ανακαλούνται 35.407 Jeep Grand Cherokee L που έχουν κατασκευαστεί μεταξύ 27 Ιανουαρίου 2021 έως 4 Απριλίου 2023 και 59.935 Jeep Grand Cherokee που κατασκευάστηκαν από τις 19 Οκτωβρίου 2021 έως τις 4 Απριλίου 2023.

Η εταιρία δεν γνωρίζει κανένα ατύχημα ή τραυματισμό που να σχετίζεται με το θέμα, και οι τεχνικοί της θα ελέγξουν την κολώνα στα προς ανάκληση αυτοκίνητα και όπου κριθεί σκόπιμο θα αντικατασταθεί ο ενδιάμεσος άξονας της κολόνας,