Όπως κάθε αυτοκινητιστικό blog που σέβεται τον εαυτό του, έτσι και εμείς, πρέπει εκτός από αυτοκίνητα να προβάλουμε και ποιο ενδιαφέροντα “πράγματα”….

Δεν γράφω κάτι άλλο, μιλάνε οι εικόνες……

[via : autoblog.com]