2

Με ομόφωνη απόφαση που ελήφθη στη συνεδρίασή της Διαχειριστικής Επιτροπής της Συμφωνίας Άμεσου Διακανονισμού από τροχαίο ατύχημα, διαγράφηκε από το μητρώο μελών της συμφωνίας η ασφαλιστική εταιρία ΕΟΣ ΑΕΑΖ, λόγω παράβασης όρων αυτής. Κατόπιν αυτού, ατυχήματα με ημερομηνία από τις 7 Μαρτίου 2009 και εξής, συμπεριλαμβανομένης και της 7ης Μαρτίου, δεν διακανονίζονται κατ’ εφαρμογήν του ΣΑΠ. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας αντιπρόσωπο για τυχόν διευκρινίσεις.


[Source: IbizaMania]